Слово на турецком karanlık

karanlık[каранлык]
темный, темнота

Karanlık bastırdı, yıldızlar da tek tek belirmeye başladı

Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды

Mağara karanlık ve tehlikelidir

В пещере темно и опасно