Слово на турецком kanun

kanun[канун]
закон

Isaac Newton, yerçekimi kanununu keşfetmiş ve fiziksel dünyanın yasalarını matematiksel olarak ifade etmiştir

Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения и выразил законы физического мира математически

Yerçekimi kanunlarını keşfetti ve gezegenlerin hareketini açıklamak için matematiksel bir teori geliştirdi

Он открыл законы гравитации и разработал математическую теорию для объяснения движения планет