kabul etmek

kabul etmek

принять, согласиться

Koyunlar ise Kurt’un bu davranışı üzerine özrünü kabul ederler

Овцы принимают извинения волка за такое поведение

Sari sevinçle kabul etti ve artık orada yaşamaya başladı

Сари с радостью согласилась и стала жить там

Öğretmen, genç kızın yeteneğini fark etti ve onu kendine öğrenci olarak kabul etti

Учитель признал талант девушки и принял ее в ученицы

İlk başta tereddüt eden Murat, sonunda adamın teklifini kabul etti

Мурат, который сначала колебался, в конце концов принял предложение мужчины

Sınavlarımı iyi geçirdim ve üniversiteye kabul edildim

Я хорошо сдал экзамены и был принят в университет

Hasan, yarışmaya katılmak için seve seve kabul etti

Хасан с радостью согласился принять участие в конкурсе

Bu teklif, genç kız için çok büyük bir fırsattı ve kabul etti

Это предложение было прекрасной возможностью для молодой девушки, и она приняла его

Müşteriler ısrar ettiler ve sonunda garson, Bitcoin ödemesini kabul etti

Клиенты настаивали, и в конце концов официант согласился принимать оплату в биткоинах

Fakat zengin adam, onu kabul etmedi ve kovdu

Но богач отказался принять его и прогнал

Doğduğumda, ailem beni kabul etmedi ve beni yetimhaneye terk ettiler

Когда я родилась, мои родители не приняли меня и оставили в детском доме

Bu, o dönemde kabul edilen "jeosantrik" modelin tam tersiydi

Это было противоположно принятой в то время "геоцентрической" модели

Copernicus'un keşfi, bilimin ve insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir

Открытие Коперника считается важным поворотным моментом в науке и истории человечества

Bu bilgisayar, bugün kullanılan bilgisayarların atası olarak kabul edilir

Этот компьютер считается прародителем компьютеров, используемых сегодня