Слово на турецком işlem

işlem[ишлем]
операция, процесс

Skandal, banka yöneticilerinin ve iş adamlarının yaklaşık 2 milyar dolarlık yolsuz işlem yaptığı ortaya çıktı

Скандал показал, что руководители банков и бизнесмены были вовлечены в коррупционные сделки на общую сумму около $2 млрд

Kullanıcılar fotoğrafları kesmek, filtreler uygulamak, renkleri ayarlamak gibi temel işlemleri yapabilmek istiyorlardı

Пользователи хотели иметь возможность выполнять основные операции, такие как обрезка фотографий, применение фильтров, корректировка цветов и т.д

Ahmet, yüksek performanslı bilgisayarlar için yeni bir işlemci tasarlamakla görevlendirilmişti

Ахмету было поручено разработать новый процессор для высокопроизводительных компьютеров

Bu işlemci, daha hızlı ve daha güçlü olmalı, aynı zamanda enerji verimliliği sağlamalıydı

Этот процессор должен был быть более быстрым и мощным, и в то же время энергоэффективным

İlk adım olarak, mevcut teknolojileri incelediler ve işlemci tasarımındaki zayıf noktaları belirlediler

В качестве первого шага они проанализировали существующие технологии и выявили слабые места в конструкции процессоров

Nihayet, uzun ve zorlu bir sürecin ardından, Ahmet ve ekibi, yeni işlemciyi tamamladı

Наконец, после долгого и трудного процесса, Ахмет и его команда завершили работу над новым процессором

Mühendisler, daha hızlı işlemci, daha büyük ekran, daha yüksek çözünürlüklü kamera gibi özellikler için farklı bileşenlerin seçimi üzerinde çalıştı

Инженеры работали над подбором различных компонентов для таких функций, как более быстрый процессор, больший экран, камера с более высоким разрешением

Proje ekibi, chatbotun doğal dil işleme ve makine öğrenme yetenekleriyle donatılmış olmasını hedefledi

Команда проекта стремилась оснастить чатбота возможностями обработки естественного языка и машинного обучения