Слово на турецком ışık

ışık[ышык]
свет

O anda parlak ışıklı başka bir ekspres tren ters yöne doğru hızla geçti

И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо

Yeşil işık yakmak

(досл. Зажечь зелёный свет) - "предоставить свободу действий"

Sabahın ilk ışıklarında ise hemen hırsızın evinin oraya giderek planlarını uygulamaya başlamışlar

С первыми лучами утра они сразу же отправились к дому вора и приступили к осуществлению своего плана

En sonunda ışık saçan ve etrafında başka hiçbir çiçeğin bulunmadığı bir çiçek görmüş

Наконец он увидел цветок, который излучал свет, и вокруг него не было других цветов

Tam o sırada ülkenin üzerine kapkara bir bulut yayılmış ve çiçeğin ışığı tamamen sönmüş

В этот момент над страной пронеслось темное облако, и свет цветка полностью погас

Ancak, bir gün uzak bir dağın tepesinde görülen garip bir ışık onu meraklandırdı

Однако однажды он был заинтригован странным светом, увиденным на вершине далекой горы

Basit bir şekilde ifade edecek olursak, bir kara delik, yoğunluğu ve çekim gücü o kadar yüksek olan bir yerdir ki, oradan ne ışık ne de madde kaçabilir

Проще говоря, черная дыра - это место с такой высокой плотностью и гравитацией, что ни свет, ни материя не могут вырваться наружу

Araştırması sırasında, kavisli yüzeylerin ışığı nasıl yansıttığını keşfetti

В ходе своих исследований он обнаружил, как изогнутые поверхности отражают свет

Bu çalışmaları sayesinde, güneş enerjisi panellerinde kullanılan malzemelerin seçiminde önemli bir rol oynayan ışık yansıması özelliği hakkında daha iyi bir anlayış kazandı

Благодаря этим исследованиям он лучше понял свойство отражения света, которое играет важную роль при выборе материалов, используемых в солнечных панелях

Bu ampul, bir karbon telin ısınmasıyla ışık üreten bir lambaydı

Эта лампа излучала свет, нагревая углеродную проволоку

Newton, bir prizma kullanarak, beyaz ışığın spektrumunu yani renklerini oluşturmayı başardı

Используя призму, Ньютон смог создать спектр белого света, то есть его цвета

Daha sonra, bu renklerin birleşerek beyaz ışığı oluşturduklarını keşfetti

Позже он обнаружил, что эти цвета объединяются в белый свет

Eğer bir elektron yüksek enerjili bir yörüngede bulunuyorsa ve daha düşük enerjili bir yörüngeye geçerse, enerji farkı ışık olarak yayılır

Если электрон находится на высокоэнергетической орбите и переходит на орбиту с более низкой энергией, разница энергий излучается в виде света