Слово на турецком için

için[ичин]
для, ради, чтобы

Biraz domates almak için manava gidiyorum

Я собираюсь пойти в овощную лавку за помидорами

O sırada, defteri istemek için herhangi bir özel nedeni yoktu

В тот момент он не знал еще, зачем ему эта книжка

Böylece bu yetişkinler benim gibi duyarlı biriyle karşılaştıkları için mutlu oldular

И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком

Yanımda ne bir teknisyen, ne de bir yolcu olmadığı için, onu kendim tamir etmek zorundaydım

Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно

Ama üşüdüğü için öksürmemişti bu kez

Но на этот раз он кашлял не потому, что ему было холодно

Yani Pasifik Okyanusundaki küçücük bir ada, bütün insanları kolaylıkla içine alabilir

Так что крошечный остров в Тихом океане мог бы легко вместить всех людей

Bu ayakkabılar benim için çok büyük

Эти туфли мне велики

Benim için fark etmez

Мне всё равно

Eldivenler benim için çok büyük

Эти перчатки мне очень велики

Senin için ne ifade ediyor?

Что это для тебя значит?

Bunun için kaç para verdin?

Сколько ты заплатил за это?

Tüm planı hazır olduktan sonra çocuklar sabah erken saatlerde hırsızın evinin orada buluşmak için sözleşmişler

После того как все планы были готовы, мальчики договорились встретиться в доме вора рано утром

Dün balonun elinden kayıp uçtuğu için çok üzüldün

Ты так расстроился вчера, когда твой воздушный шарик выскользнул из руки

Peter ailesini ve akrabalarını dinlemediği için oldukça pişman olmuş

Петр пожалел, что не послушал свою семью и родственников

Umarız, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemler alınır

Мы надеемся, что будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных несчастных случаев

Çevre ajansları, hükümetin bu sorunu çözmek için daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirtiyor

Экологические агентства утверждают, что правительство должно приложить больше усилий для решения этой проблемы

Hükümet, bu sorunu çözmek için çevre yasa ve düzenlemelerini güncellemeli ve atık yönetim sistemini iyileştirmelidir

Для решения этой проблемы правительство должно обновить экологические законы и правила и улучшить систему управления отходами

Birçok insan faturalarını ödemekte zorluk çekti ve hükümetin bu sorunu çözmesi için baskı yapmaya başladı

Многие люди испытывали трудности с оплатой счетов и начали оказывать давление на правительство, чтобы решить эту проблему

Aynı zamanda, sanatçının hayranları ve ailesi için de hayatı boyunca yapmış olduğu eserleri hatırlamaya devam etmeleri gerektiğini gösterir

В то же время для поклонников и семьи художника это также показывает, что они должны продолжать помнить о работе, которую он делал на протяжении всей своей жизни

Ahmed, bu durumun dikkate alınması için pek çok yere başvurdu ancak her seferinde reddedildi

Ахмед несколько раз подавал апелляцию, чтобы это было принято во внимание, но каждый раз получал отказ

Peri, Ali'ye yardım etmek için orada olduğunu söyledi ve ona güç verdi

Пери сказала, что она была там, чтобы помочь Али и придать ему сил

Ali, köyündeki insanların yiyecek ve ihtiyaçlarını karşılamak için avlanmaya çıkmıştı

Али охотился, чтобы обеспечить людей в своей деревне едой и предметами первой необходимости

Hayatın zorluklarına rağmen, Ayşe asla pes etmemiş ve sevdiği insanlar için her şeyi yapmıştı

Несмотря на жизненные трудности, Айше никогда не сдавалась и делала все для людей, которых любила

Ertesi gün, deniz kenarındaki bu romantik yürüyüş, onlar için unutulmaz bir anı haline geldi

На следующий день эта романтическая прогулка у моря стала для них незабываемым воспоминанием

O, geri dönmenin yolunu bulmak için çalıştı ama her yerde aynı görünüyordu

Он пытался найти дорогу назад, но везде все выглядело одинаково

Daha sonra, ormandaki ağaçları kestiler ve yerleşim alanı oluşturmak için araziyi düzenlediler

Затем они вырубили деревья в лесу и выровняли землю, чтобы создать поселение

Bahçıvanlar bahçeler oluşturdu, marangozlar evler yapıp içini mobilyalarla donattı, demirci ise kapılar ve pencereler yaptı

Садовники создавали сады, плотники строили дома и обставляли их мебелью, кузнецы делали двери и окна

Kasabanın genişlemesi, insanlar için çok önemliydi

Расширение города было очень важно для людей

Ahmet de Ali'nin fikrine bayıldı ve ona yardımcı olmak için elinden geleni yaptı

Ахмету понравилась идея Али, и он сделал все возможное, чтобы помочь ему.

Bu durum, kasabanın lideri tarafından fark edildi ve çözüm bulmak için bir toplantı düzenledi

Это заметил глава города и организовал встречу, чтобы найти решение

Onlar için, bu kelimeler konuşmalarının ayrılmaz bir parçasıydı

Для них эти слова были неотъемлемой частью их речи

Günlerini şirkette geçirdiği için, ailesiyle yeteri kadar zaman geçiremiyordu

Поскольку он проводил все свое время в компании, он не уделял достаточно времени своей семье

Kızın hayatı sıradan ve monotondu, ancak o her zaman içinde bir tutku olduğunu hissediyordu

Ее жизнь была обычной и однообразной, но она всегда чувствовала, что в ней есть какая-то внутренняя страсть

Kız, tiyatro sahnesindeki aktörlerin performansını izlerken, içindeki tutkunun ne olduğunu anladı: tiyatro yapmak istiyordu

Наблюдая за игрой актеров на театральной сцене, девочка поняла, что является ее настоящей мечтой: она хотела заниматься театром

Kral, zengin bir ülkenin lideri olsa da, halkının çoğu fakirlik ve sefalet içinde yaşıyordu

Хотя король был лидером богатой страны, большинство его народа жило в бедности и нищете

Bir genç kız, hayatındaki tüm sorunlardan kaçmak için bir yolculuğa çıktı

Молодая девушка отправилась в путешествие, чтобы сбежать от навалившихся на нее проблем в жизни

Genç kız, aşkı için savaşmaya karar verdi

Девушка решила бороться за свою любовь

Dans etmek onun için bir tutkuydu ve hayatının büyük bir bölümünü bu tutkusu için harcadı

Танцы были ее страстью, и она посвятила этому увлечению большую часть своей жизни

Genç kız, dans etmek için birçok yarışmaya katıldı ve birçok ödül kazandı

Девушка участвовала во множестве конкурсов по танцам и завоевала много призов

Öğretmenin yardımıyla, genç kız dans etmek için gereken becerileri geliştirdi ve daha da ilerledi

С помощью учителя девушка развила навыки, необходимые для танца, и продолжила двигаться вперед

Komşuları, kadına geçici olarak evlerinde kalması için tekliflerde bulundular

Соседи предложили женщине временное жилье в своем доме

Diğerleri ise, yardım etmek için evinin yeniden inşa edilmesine yardımcı oldular

Люди, желая помочь, помогли заново отстроить его дом

Onlar için önemli olan, güvenceli bir iş bulması ve iyi bir evlilik yapmasıydı

Главное для них было в том, чтобы он нашел надежную работу и заключил хороший брак

Aylin'in hikayesi, hayallerimiz için mücadele etmenin ve pes etmemenin önemini gösteriyor

История Айлин показывает, как важно бороться за свои мечты и не сдаваться

Maceracılar, dağa tırmanmak için hazırlıklarını yaparlar ve yola çıkarlar

Искатели приключений приготовились к восхождению на гору и отправились в путь

Bazı yerlerde kayalar kaygan olduğu için tırmanmaları zorlaşır

В некоторых местах скалы скользкие и трудные для подъема

Köpeğin bacağını iyileştirmek için elinden geleni yaptı

Он сделал все возможное, чтобы вылечить собаке лапу

Zorlu yolda pes etmeyen Ahmet, hedeflerine ulaşmak için çabalamaya devam etti

Ахмет, который не сдался на трудном пути, продолжал стремиться к достижению своих целей

Burada, yeni fikirler üretmek ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar hazırlamak için diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışıyordu

Здесь он работал с другими членами команды над генерированием новых идей и разработкой кампаний, основанных на потребностях клиентов

Albümün yayınlanması için gereken izinler alınırken ortaya çıkan bir dizi engel, Zeynep'i hayal kırıklığına uğrattı

Зейнеп была разочарована рядом препятствий, возникших при получении необходимых разрешений для выпуска альбома

Ama annem ve babam bize hep güzel bir hayat sunmak için çalıştılar

Но мама и папа всегда старались дать нам хорошую жизнь

Ama ailemiz için finansal olarak zorlu bir dönemdeydi ve üniversiteye gitmek zordu

Но это было трудное время в финансовом плане для нашей семьи, и было трудно учиться в университете

Birkaç yıl çalıştıktan sonra, üniversiteye gitmek için yeterli parayı biriktirdim

Проработав несколько лет, я скопил достаточно денег, чтобы поступить в университет

Şimdi, işimde başarılı olmanın yanı sıra, diğer insanlara yardımcı olmak için gönüllü çalışıyorum

Сейчас, помимо успеха в работе, я добровольно помогаю другим людям

Bir de spor yapmak benim için çok önemli

Спорт очень важен для меня

Koşmak, benim için bir terapi gibi

Бег - это как терапия для меня

Yeni tasarımlar yaratmak için günlerce çalıştım ve koleksiyonlarımı satmaya başladım

Я работала днями напролет, создавая новые дизайны, и начала продавать свои коллекции

Öğretmenlerim bana sık sık öğrenme hırsım ve merakım için övgüde bulunurlardı

Мои учителя часто хвалили меня за стремление и любопытство к учебе

Hasan, müşterilerine her zaman güleryüzle hizmet ederdi ve yemekleri servis etmek için çok hızlıydı

Хасан всегда обслуживал своих клиентов с улыбкой и очень быстро подавал блюда

Hasan, yarışmaya katılmak için seve seve kabul etti

Хасан с радостью согласился принять участие в конкурсе

Toplumda kendilerine yer bulamadıkları için hayatta kalma mücadelesi verirler

Они борются за выживание, потому что не могут найти себе место в обществе

Ancak bazıları para kazanmak için yasadışı işlere bulaşmaya başladılar ve toplumdan dışlandılar

Однако некоторые из них стали заниматься незаконной деятельностью, чтобы заработать деньги, и были изгнаны из общества

Ekibin bir kısmı bu yeni özellikleri geliştirmek için çalıştı, diğerleri ise mevcut kodu optimize etmek ve hataları düzeltmekle meşguldü

Часть команды занималась разработкой новых функций, в то время как другие были заняты оптимизацией существующего кода и исправлением ошибок

Bahçe, aile için büyük bir hazineydi

Сад был настоящим достоянием для семьи