ara

ara

пространство между, расстояние между, перерыв, отношения

İlk başta, yabancı insanlar ve köylüler arasında bir dil engeli vardı ve birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorlardı

Вначале между иностранцами и жителями деревни существовал языковой барьер, и им было трудно понимать друг друга

Aralarında bir sohbet başladı ve birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldular

Между ними завязался разговор, и у них появилась возможность лучше узнать друг друга

Mezun olduktan sonra tekrar bir araya geldiler ve yıllar sonra bir arada vakit geçirmeye karar verdiler

После окончания школы они воссоединились и решили провести время вместе спустя много лет

Bir doğal afet meydana geldi ve kasabada bulunan herkes hayatta kalmak için bir araya gelmek zorunda kaldı

Случилось стихийное бедствие, и всем жителям города пришлось объединиться, чтобы выжить

Aradan yıllar geçti ve çocuk artık bir yetişkin oldu

Прошли годы, и ребенок стал взрослым

Proje ekibi, bir toplantıda bir araya gelerek gereksinimleri ve hedefleri belirledi

Команда проекта собралась на совещание и определила требования и цели

Diğer gönüllülerle bir araya gelerek, parkta temizlik yapmaya, oyun alanlarını yenilemeye ve çiçeklerle süslemeye başladılar

Вместе с другими волонтерами они начали уборку парка, ремонт детских площадок и украшение его цветами