Слово на турецком ilişki

ilişki[илишки]
отношения

Ama korkarım bu yakın ilişkiler bile benim onlar hakkındaki düşüncelerimi değiştirmedi

Я видел их совсем близко.: и от этого, признаться, не стал думать о них лучше.

Aylin'in hayatındaki en büyük değişiklik, işinde tanıştığı bir adamla olan ilişkisiydi

Самым большим изменением в жизни Айлин стали ее отношения с мужчиной, которого она встретила на работе

Her zaman çalışkan ve azimli biri olmuştu, ancak bu yeni ilişkisi sayesinde hayatındaki her şey daha anlamlı hale geldi

Он всегда был трудолюбивым и целеустремленным, но эти новые отношения сделали все в его жизни более значимым

Zamanla aile, yeni yerdeki insanlarla yakın bir ilişki kurmaya başladı

Со временем семья начала устанавливать близкие отношения с людьми на новом месте

Çiftçi, komşularıyla iyi ilişkileri olan biriydi

Фермер имел хорошие отношения с соседями

Bu keşif, evrenin yapısına ilişkin daha derin anlayışlar sağladı ve gezegenlerin hareketlerinin daha doğru bir şekilde tahmin edilmesine yardımcı oldu

Это открытие позволило глубже понять структуру Вселенной и более точно предсказать движение планет