Слово на турецком ilgi

ilgi[ильги]
интерес, отношение, связь

Sonunda, Zeynep'in albümü yayınlandı ve halk tarafından büyük bir ilgi gördü

Наконец, альбом Зейнеп был выпущен и получил большое внимание со стороны общественности

Sonunda, Murat'ın icadı başarıya ulaştı ve ülke genelinde büyük ilgi gördü

В итоге изобретение Мурата имело успех и вызвало большой интерес по всей стране

Derslerimin yanı sıra, birçok farklı ilgi alanım vardı ve zamanımı bu alanlara ayırmak istedim

Помимо учебы, у меня было много различных интересов, и я хотел посвятить свое время этим областям

Ayrıca, spora ve sanata olan ilgimi hiç kaybetmedim

Кроме того, я никогда не терял интереса к спорту и искусству

Bu kez, resmi sergisine dahil etti ve çok ilgi gördü

На этот раз он включил ее в свою официальную выставку, и она привлекла большое внимание

Çok küçük yaşta müziğe olan ilgimle tanındım ve 5 yaşında piyano çalmaya başladım

Мой интерес к музыке проявился в раннем возрасте, и я начала играть на фортепиано в возрасте 5 лет

Çocukluğumdan beri resim yapmaya ilgi duyuyordum ve yetenekli olduğum söylenirdi

Я интересовалась живописью с детства, и мне говорили, что я талантлива

Özellikle bitkilerin büyüme süreci ve hayvanların davranışları ilgisini çekiyordu

Его особенно интересовали рост растений и поведение животных

Günümüzde çevreye duyarlılığın artmasıyla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi de artmaktadır

Сегодня, с ростом экологической сознательности, интерес к возобновляемым источникам энергии также продолжает расти

Uygulama, mobil uygulama mağazalarında yayınlandı ve kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü

Приложение было опубликовано в магазинах мобильных приложений и вызвало большой интерес у пользователей

Zamanla, Ali'nin doğa fotoğrafları sosyal medyada ve yerel sergilerde ilgi görmeye başladı

Со временем фотографии природы Али стали привлекать внимание в социальных сетях и на местных выставках