Слово на турецком ihtiyaç

ihtiyaç[ихтияч]
потребность

En azından bir saate daha ihtiyacımız var

Нам нужен хотя бы еще один час

Ali, köyündeki insanların yiyecek ve ihtiyaçlarını karşılamak için avlanmaya çıkmıştı

Али охотился, чтобы обеспечить людей в своей деревне едой и предметами первой необходимости

Burada, yeni fikirler üretmek ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar hazırlamak için diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışıyordu

Здесь он работал с другими членами команды над генерированием новых идей и разработкой кампаний, основанных на потребностях клиентов

Genç öğrenci ise, üniversite hayatının bazen zorlu olduğunu ve destekleyici arkadaşlara ihtiyacı olduğunu ifade etti

Молодой студент заявил, что университетская жизнь иногда бывает сложной, и ему нужны друзья, поддерживающие его

Normal hücreler, vücutta ihtiyaç duyulduğunda çoğalır ve bölünürler, ancak kanser hücreleri kontrolsüz bir şekilde bölünmeye devam ederler

Нормальные клетки размножаются и делятся по мере необходимости в организме, но раковые клетки продолжают бесконтрольно делиться

Evsizlere barınma sağlamak, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımı yapmak için yerel yardım kuruluşlarıyla işbirliği yaptı

Сотрудничал с местными организациями по оказанию помощи, предоставляя кров бездомным, еду и одежду нуждающимся семьям