Слово на турецком hız

hız[хыз]
скорость

Geçen yıl, bir kasabada sıcak su kaynağı olan termal turizm alanının su seviyesi hızla düşmeye başladı

В прошлом году уровень воды в зоне термального туризма с источником горячей воды в одном из городов начал стремительно падать

19 yüzyıl, bilimsel keşiflerin hız kazandığı bir dönem olmuştur

19 век был периодом ускоренного развития научных открытий

Bu olay, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ve uçuş teknolojisi hızla gelişmeye başladı

Это событие стало важным поворотным моментом в истории авиации, и технология полетов начала стремительно развиваться

Günümüzde, bilim ve teknoloji hızla gelişiyor ve pek çok alanın ilerlemesinde büyük rol oynuyor

В настоящее время наука и техника стремительно развиваются и играют важную роль в прогрессе во многих областях

Telefon, performans testlerinden geçirilerek hız, kamera kalitesi, ekran görüntüsü gibi faktörlerin iyileştirilmesi için ayarlamalar yapıldı

Телефон был подвергнут тестам производительности, и были внесены корректировки для улучшения таких факторов, как скорость, качество камеры, отображение экрана

Zaman hızla geçti ve misafirin ayrılma vakti geldi

Время прошло быстро, и гостю пора было уходить