Слово на турецком hikaye

hikaye[хикайе]
история, рассказ

Öncelikle, turizm sektörünün en büyük sorunlarından biri olan sıcak su kaynaklarının yok olması hakkında bir hikâye sunacağım

Во-первых, я расскажу об уничтожении ресурсов горячей воды, что является одной из самых больших проблем туристического сектора

Bu hikaye, insanların doğaya ve çevreye olan saygılarının önemi

Эта история о том, как важно бережное отношение людей к природе и окружающей среде

Aylin'in hikayesi, hayallerimiz için mücadele etmenin ve pes etmemenin önemini gösteriyor

История Айлин показывает, как важно бороться за свои мечты и не сдаваться

Umarım, size ilginç bir hikaye anlatabildim

Надеюсь, я смог рассказать вам интересную историю

Benim hayat hikayem oldukça sıradan başladı

История моей жизни началась довольно обыденно

Bilimin hikayesi çok eski zamanlara dayanır

История науки уходит корнями в глубокую древность