Слово на турецком herkes

herkes[херкес]
все, каждый

Herkesin bildiği gibi, Amerika’da güneş tam tepedeyken Fransa’da batmaktadır

Все знают, что, когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит

Herhangi birisi olan herkes oradaydı

Там были все, кто из себя что-нибудь представлял

Tospik de yine aynı şekilde herkesle arkadaş olmuş

Тоспик точно так же подружился со всеми

Herkes tavşancığı ve kaplumbağayı çok sevmiş

Всем понравились кролик и черепаха

O herkesin korktuğu, beğenmediği dikenleri bile birine yardımcı olmuş

Даже те колючки, которых все боятся и не любят, кому-то помогли

Çünkü artık hiç kimsenin birbirine sabrı kalmamış ve herkes birbirleriyle kavga eder hale gelmiş

Потому что ни у кого больше нет терпения друг к другу, и все друг с другом ссорятся

Partiye vardığında, müzik çalıyor ve herkes dans ediyordu

Когда он пришел на вечеринку, играла музыка, и все танцевали

Gün boyunca herkes birbirlerinin davranışlarını dikkatle izledi

В течение всего дня все внимательно следили за поведением друг друга

Artık herkes daha saygılı, anlayışlı ve yardımseverdi

Все стали более уважительными, понимающими и отзывчивыми

İşbirliği ve adil bir yaklaşım, herkesin memnun kalabileceği bir çözüm sağlayabilir

Сотрудничество и справедливый подход могут обеспечить решение, которое устроит всех

Herkes, kendi inançları ve kültürleri üzerinde ısrar ediyordu ve diğerlerine hoşgörü göstermiyordu

Каждый настаивал на своих убеждениях и культуре и не терпел других

Bir doğal afet meydana geldi ve kasabada bulunan herkes hayatta kalmak için bir araya gelmek zorunda kaldı

Случилось стихийное бедствие, и всем жителям города пришлось объединиться, чтобы выжить

Akşamları, herkes bir araya gelerek günün olaylarını paylaşır ve birlikte keyifli vakit geçirir

По вечерам все собираются вместе, чтобы рассказать о событиях дня и хорошо провести время

Evleri düzenli ve temiz olduğunda, herkes daha mutlu hisseder

Все чувствуют себя счастливее, когда в их домах порядок и чистота