Слово на турецком her şey

her şey[хер шей]
всё

Herşeyi yemek zorundasın, patlıcanları da

Тебе нужно всё съесть, баклажаны тоже

Artık Ali, dünyadaki her şeyi yapabilecek güçteydi ve köyündeki insanların sorunlarını çözebilecekti

Теперь Али мог делать все на свете и решать проблемы людей в своей деревне

Hayatın zorluklarına rağmen, Ayşe asla pes etmemiş ve sevdiği insanlar için her şeyi yapmıştı

Несмотря на жизненные трудности, Айше никогда не сдавалась и делала все для людей, которых любила

Kralın sarayındaki her şey pahalı ve lüksken, halkı açlıktan ölüyordu

В то время как во дворце царя все было дорого и роскошно, его народ голодал

Her zaman çalışkan ve azimli biri olmuştu, ancak bu yeni ilişkisi sayesinde hayatındaki her şey daha anlamlı hale geldi

Он всегда был трудолюбивым и целеустремленным, но эти новые отношения сделали все в его жизни более значимым

Paranın her şey olmadığını, dürüstlük ve vicdanın daha önemli olduğunu anladı

Он понял, что деньги - это еще не все, честность и совесть важнее

Fizikçiler, evrenin büyük ölçekli yapılarından atomaltı parçacıklara kadar her şeyi inceleyerek, doğanın temel yasalarını anlamaya çalışırlar

Физики пытаются понять фундаментальные законы природы, изучая все - от крупномасштабных структур Вселенной до субатомных частиц.