hepsi

hepsi

все

Ama hepsi bunun bir şapka olduğunu söylediler

Но все они отвечали мне: «Это шляпа»

Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu

Все они похожи на его цветок

Hepsi aynı okulda okumuşlardı ama üniversite için farklı şehirlere gitmişlerdi

Все они учились в одной школе, но для поступления в университет разъехались по разным городам