hep

hep

всегда, все время

Hep birlikte mutlu, huzurlu bir arkadaşlık kurarlar

Они строят вместе счастливую, мирную дружбу

Dışarıda oyun oynama halinde olanlare

Обратившись к тем, кто играл на улице, он сказал: "Давайте играть все вместе?

Zamanla, Max ve kedi en iyi arkadaş haline geldiler ve hep birlikte mutluydular

Со временем Макс и кот стали лучшими друзьями и всегда были счастливы вместе

Yusuf, hayatı boyunca hep meraklı ve keşfetmeyi seven bir kişilikteydi

На протяжении всей своей жизни Юсуф всегда был любознательным и любил исследовать

Her gün koşar, atlar ve oynar ve hep enerjik hissederdi

Он бегал, прыгал и играл каждый день и всегда чувствовал себя полным сил

Dersleri hep en yüksek notlarla geçiyordu ve öğretmenleri tarafından övülüyordu

Он всегда сдавал экзамены на высший балл, и его хвалили учителя

Genç kadının adı Aylin'di ve hayatı boyunca hep müzikle ilgilenmişti

Молодую женщину звали Айлин, и она всю жизнь интересовалась музыкой

Ama annem ve babam bize hep güzel bir hayat sunmak için çalıştılar

Но мама и папа всегда старались дать нам хорошую жизнь

Bu nedenle, çocuk eve geldiğinde hep yalnız hissediyormuş

Поэтому ребенок всегда чувствовал себя одиноким, когда приходил домой