Слово на турецком gün

gün[гюн]
день

Aşkım gün geçtikçe büyüyor

С каждым днём моя любовь становится всё сильнее.

Nisan ayının soğuk, ama açık bir günüydü; saatler on üçü gösteriyordu

Был яркий холодный апрельский день, часы били тринадцать

Bu ilaçı günde kaç defa almalıyım?

Сколько раз в день я должна принимать это лекарство?

Köyün birinde Ayşe teyze adından bir kadın yaşamakta ve çocuklara her gün farklı farklı masallar anlatmaktaymış

В деревне жила женщина по имени тетя Айше и каждый день рассказывала детям разные сказки

Daha sonra tüm gün birlikte oyunlar oynamaya başlayıp harika birer dost olmuşlar

Потом они стали играть вместе весь день и стали большими друзьями

Bir gün Peter sabır çiçeğini gerçekten çok merak etmiş ve onu bulmaya karar vermiş

Однажды Питеру стало очень интересно, что же это за цветок терпения, и он решил найти его

Bir gün gölün kenarında oldukça üzgün ve ağlamaklı oğlan kurbağa arkadaşlarını görmüşler

Однажды они увидели у озера своих друзей-лягушат, которые были очень грустными и заплаканными

Son günlerde Türkiye'de enerji maliyetlerinin artması, vatandaşların mali yükünü artırdı

Рост стоимости электроэнергии в Турции в последние дни увеличил финансовое бремя граждан

Bir gün, Ayşe tekrar yola çıkmak istedi

Однажды Айша снова захотела отправиться в путь

Bir gün, genç bir çift, deniz kenarında romantik bir yürüyüş yapmak istediler

Однажды молодая пара захотела совершить романтическую прогулку у моря

O günden sonra, köpek her gün köpek parkında oyunlar oynar ve diğer köpeklerle dostluklar kurar

С этого дня собака каждый день играет в собачьем парке и дружит с другими собаками

Bir kadın, bir gün dağın tepesinde otururken, güzel bir şehre giden bir yol gördü

Однажды женщина сидела на вершине горы и увидела дорогу, ведущую в прекрасный город

Günlerini şirkette geçirdiği için, ailesiyle yeteri kadar zaman geçiremiyordu

Поскольку он проводил все свое время в компании, он не уделял достаточно времени своей семье

Bir gün, adam karar verdi ki hayatında bir şeyler değiştirmeliydi

Однажды он решил, что должен что-то изменить в своей жизни

Bir gün, kasabaya geri döndü ve ailesiyle barıştı

Однажды он вернулся в город и помирился со своей семьей

Güzel bir gün geçirdi ve okuldan eve dönmek için yine aynı yolu seçti

У него был хороший день, и он поехал домой из школы тем же маршрутом

Bir gün, okulda bir yetenek yarışması düzenlendi

Однажды в школе был организован конкурс талантов

Aylin ise hayallerinden vazgeçmedi ve bir gün çok sevdiği piyanosu ile beraber kaçtı

Айлин не отказалась от своей мечты и однажды сбежала из дома со своим любимым фортепиано

Ta ki, bir gün bir kafede otururken, güzel ve gizemli bir kadınla tanışana kadar

Пока однажды, сидя в кафе, он не встретил красивую и загадочную женщину

Zeynel, bir gün ormanda ava çıktı

Однажды Зейнел отправился на охоту в лес

O gün avlanırken, birden ormanın içinde tuhaf bir ses duydu

Во время охоты в тот день он вдруг услышал в лесу странный звук

Birkaç gün sonra köpek iyileşti ve tekrar hareket edebilir hale geldi

Через несколько дней собака поправилась и снова смогла двигаться

Bir gün Ahmet, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine girişimci olmaya karar verdi

Однажды Ахмет по совету друга решил стать предпринимателем

Bir gün, tren yolculuğu sırasında Emre yanındaki koltukta oturan yaşlı bir kadınla konuşmaya başladı

Однажды, во время поездки в поезде, Эмре заговорил с пожилой женщиной, сидевшей на сиденье рядом с ним

Bir gün Mehmet, bir eski eser müzesine gitmeye karar verdi

Однажды Мехмет решил посетить музей древностей

Bu üç insanın hayatı bir gün beklenmedik bir şekilde kesişti

Жизни этих трех людей неожиданно пересеклись в один прекрасный день

Benim hayalim, bir gün bir şirkette çalışmak ve insanlara yardımcı olmaktı

Я мечтала однажды работать в компании и помогать людям

Yeni tasarımlar yaratmak için günlerce çalıştım ve koleksiyonlarımı satmaya başladım

Я работала днями напролет, создавая новые дизайны, и начала продавать свои коллекции

Yarışma günü geldi ve restoran dolup taşıyordu

Наступил день соревнований, и ресторан был переполнен

Bir gün, Ali ve Mehmet, kasabalarındaki bir festivalde karşılaştılar

Однажды Али и Мехмет встретились на фестивале в своем городе

Bir gün, bir arkadaşı onu yemeğe davet etmiş ve yeni insanlarla tanıştırmış

Однажды его друг пригласил его на ужин и представил ему новых знакомых

Ancak, bir gün bir resim yarışması düzenlendi

Но однажды был организован конкурс рисунков

Bir gün, parkta otururken bir yaşlı adamla karşılaşmış

Однажды, сидя в парке, он встретил старика

Günlerce, aylarca çalışmasına rağmen hayalini kurduğu hedefine ulaşamıyormuş

Хотя он работал днями и месяцами, он не мог достичь цели, о которой мечтал

Emre, bir gün kasabalarındaki bir çocuk parkının bakım ve düzenlemesini üstlenmeye karar verdi

Однажды Эмре решил взять на себя содержание и организацию детской площадки в их городе

İlk günlerde, ekip ormanda dolaşırken nadir kuş türlerini ve egzotik bitkileri görüntüler

В первые дни команда бродила по джунглям, наблюдая за редкими видами птиц и экзотических растений