Слово на турецком hazır

hazır[хазыр]
готовый

Tüm planı hazır olduktan sonra çocuklar sabah erken saatlerde hırsızın evinin orada buluşmak için sözleşmişler

После того как все планы были готовы, мальчики договорились встретиться в доме вора рано утром

Maceracılar, dağa tırmanmak için hazırlıklarını yaparlar ve yola çıkarlar

Искатели приключений приготовились к восхождению на гору и отправились в путь

Adam, Murat'a iş planı hazırlama, pazarlama stratejileri geliştirme ve finans yönetimi konusunda destek oldu

Адам помогал Мурату в подготовке бизнес-плана, разработке маркетинговых стратегий и управлении финансами

Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve risklerin en aza indirilmesi için çalışmak önemlidir

Важно быть готовым к стихийным бедствиям и работать над минимизацией рисков