Logo LINGOBOT TürkiyeСамоучитель турецкого языка для русскоязычных

Слово «hayvan». Перевод на русский и примеры использования

hayvanживотное (в переводе на русский язык)

Как звучит «животное (hayvan) на турецком»

Примеры использования слова hayvan в различных предложениях

1

TR: Mikroorganizmalardan bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar birçok farklı türün incelenmesi, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlara da katkı sağlar

RU: Изучение множества различных видов, от микроорганизмов до растений, животных и людей, также вносит вклад в такие области, как медицина и экологические науки

2

TR: Bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve insanlar gibi türler, Dünya'nın ekosistemi içinde birbirleriyle etkileşime girerler

RU: Такие виды, как растения, животные, микроорганизмы и люди, взаимодействуют друг с другом в экосистеме Земли

3

TR: Bu disiplin, hayvanların nasıl hareket ettikleri, beslendikleri, ürettikleri, iletişim kurdukları ve sosyalleştikleri konularını araştırır

RU: Эта дисциплина изучает, как животные передвигаются, питаются, производят, общаются и социализируются

4

TR: Hayvan davranış bilimleri, hayvanların davranışlarını inceleyen bir disiplindir

RU: Наука о поведении животных - это дисциплина, изучающая поведение животных

5

TR: Özellikle bitkilerin büyüme süreci ve hayvanların davranışları ilgisini çekiyordu

RU: Его особенно интересовали рост растений и поведение животных

6

TR: Çocuklar, okulda resim defterlerine hayvanlar çizerler

RU: Дети на уроках рисуют животных в своих тетрадях

7

TR: Sonra her ikisi de diğer yavru hayvanların yanlarına gitmişler

RU: Затем они оба пошли к другим детенышам животных

8

TR: Tarım yaparlar, hayvan yetiştirirler ve birbirlerine destek olurlar

RU: Они занимаются сельским хозяйством, разводят животных и поддерживают друг друга

9

TR: Hayvan davranış bilimleri, aynı zamanda hayvanlarla etkileşimde bulunan insanlar için de önemlidir

RU: Наука о поведении животных также имеет важное значение для людей, взаимодействующих с животными

10

TR: Bu bilgiler, hayvanların neden göç ettikleri, nasıl avlandıkları veya yuva yaptıkları gibi konuları anlamak için kullanılabilir

RU: Эта информация может быть использована для понимания таких вещей, как причины миграции животных, способы охоты или гнездования

11

TR: Denizde ilginç hayvanlar ve bitkiler gösterdi ve onlara deniz hayatı hakkında çok şey anlattı

RU: Он показал им интересных животных и растения в море и рассказал много интересного о морской жизни

12

TR: Adada, daha önce hiç görmedikleri egzotik bitki ve hayvan türleriyle karşılaştılar

RU: На острове они встретили экзотические виды растений и животных, которых никогда раньше не видели

Учите турецкий с LINGOBOT 👀

Изучайте грамматику на сайте. Здесь нет рекламы и это бесплатно.

Используйте телеграм-приложение для пополнения словарного запаса.

Тренажер слов LINGOBOT построен на базе интервальной системы тренировок. Интервальный способ изучения слов позволяет раз за разом улучшать качество усвоения лексики, и спустя 1-2 месяца интенсивных занятий, начать применять словарный запас на практике. Стоимость платной подписки в телеграм — 380 рублей в месяц. Версия с ограничениями бесплатна.