Слово на турецком hayat

hayat[хайят]
жизнь

Düğün günüm hayatımdaki en özel gündü.

День моей свадьбы был самым особенным днём в моей жизни.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı

В результате аварии 2 человека погибли и 4 получили ранения

Bu fikir, hayatlarına bir kez daha anlam katmaya başladı

Эта идея вновь наполнила их жизнь смыслом

Özellikle deniz kirliliği, deniz hayatını tehdit ediyor ve balıkçıların işini olumsuz etkiliyor

В частности, загрязнение морской среды угрожает морской жизни и негативно влияет на бизнес рыбаков

Geçen hafta Türkiye'nin batısındaki İzmir ilinde, bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi

На прошлой неделе в провинции Измир на западе Турции был реализован проект социальной ответственности

Sanatçı, evinde yalnız başına bulununca, bilinmeyen nedenlerle hayatını kaybetti

Художник умер по неизвестным причинам, после чего был найден один в своем доме

Öncelikle sanatçının hayatını kaybettiği haberi ülkenin genelinde şok etkisi yarattı

Прежде всего, новость о смерти художника потрясла всю страну

Böylece, Sari'nin maceraları sona erdi ve o artık mutlu bir hayatı vardı

Итак, приключения Сари закончились, и она прожила счастливую жизнь

Şehirde kalmaya karar verdi ve orada mutlu bir hayat sürdü

Он решил остаться в городе и прожил там счастливую жизнь

Ali, enerjik ve hayatı boyunca pek çok şey yapmayı planlamış bir adamdı

Али был энергичным человеком, который планировал многое сделать в своей жизни

Ancak bir gün, hayatı birdenbire değişti

Но однажды его жизнь внезапно изменилась

Orada keşfettiği şeyler onun hayatını tamamen değiştirecekti

То, что он там обнаружил, полностью изменит его жизнь

Ancak bir gün, hayatının en büyük sınavına girdi

Но однажды он столкнулся с самым большим испытанием в своей жизни

Yusuf, hayatı boyunca hep meraklı ve keşfetmeyi seven bir kişilikteydi

На протяжении всей своей жизни Юсуф всегда был любознательным и любил исследовать

Ancak bir gün, hayatının en büyük macerasına atıldı

Но однажды он отправился в величайшее приключение в своей жизни

Ancak hayatı, beklediğinden daha zor hale geldi

Но его жизнь оказалась сложнее, чем он ожидал

Yeni yerinde, Ayşe hayatın zorluklarıyla başa çıkmak zorunda kalır

На новом месте Айше приходится справляться с трудностями жизни

Hayatın zorluklarına rağmen, Ayşe asla pes etmemiş ve sevdiği insanlar için her şeyi yapmıştı

Несмотря на жизненные трудности, Айше никогда не сдавалась и делала все для людей, которых любила

Denizde ilginç hayvanlar ve bitkiler gösterdi ve onlara deniz hayatı hakkında çok şey anlattı

Он показал им интересных животных и растения в море и рассказал много интересного о морской жизни

Bu yeni aktiviteler, hayatlarına renk katmaya ve daha heyecanlı hale getirmeye başladı

Эти новые занятия добавили красок и оживили их жизнь

Ancak, yüksek mevkisindeki başarısı, onun kişisel hayatını olumsuz etkiliyordu

Однако успех на высоком посту негативно сказался на его личной жизни

Bu rutin hayatı, onun için sıkıcı hale gelmişti

Эта рутинная жизнь стала ему надоедать

Bir gün, adam karar verdi ki hayatında bir şeyler değiştirmeliydi

Однажды он решил, что должен что-то изменить в своей жизни

Bu değişiklikler hayatına renk kattı ve ona yeni bir bakış açısı kazandırdı

Эти изменения добавили красок в его жизнь и дали ему новую перспективу

Hayatının daha anlamlı olduğunu hissetmeye başladı

Он почувствовал, что в его жизни появилось больше смысла

Kızın hayatı sıradan ve monotondu, ancak o her zaman içinde bir tutku olduğunu hissediyordu

Ее жизнь была обычной и однообразной, но она всегда чувствовала, что в ней есть какая-то внутренняя страсть

Ali, yetenek yarışması sonrası daha fazla insanla tanışmaya başladı ve sosyal hayatı daha da renkli hale geldi

После шоу талантов Али начал встречаться с большим количеством людей, и его личная жизнь стала более яркой

Bir genç kız, hayatındaki tüm sorunlardan kaçmak için bir yolculuğa çıktı

Молодая девушка отправилась в путешествие, чтобы сбежать от навалившихся на нее проблем в жизни

Bir genç kız, hayatı boyunca dans etmeyi sevdi

Девушка всю жизнь любила танцевать

Dans etmek onun için bir tutkuydu ve hayatının büyük bir bölümünü bu tutkusu için harcadı

Танцы были ее страстью, и она посвятила этому увлечению большую часть своей жизни

Zamanla, kadının evi yeniden inşa edildi ve kasaba yeniden normal hayatına döndü

Со временем дом женщины был восстановлен, и город вернулся к привычной жизни

Genç kadının adı Aylin'di ve hayatı boyunca hep müzikle ilgilenmişti

Молодую женщину звали Айлин, и она всю жизнь интересовалась музыкой

O her zaman hayatında bir şeylerin eksik olduğunu hissederdi

Он всегда чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает

Ahmet, genç yaşında okulunu bitirdikten sonra iş hayatına atıldı

Ахмет начал свой бизнес после окончания школы в юном возрасте

Aylin, küçük bir kasabada doğmuştu ve burada tüm hayatını geçirmişti

Айлин родилась в маленьком городке и провела здесь всю свою жизнь.

Aylin'in hayatındaki en büyük değişiklik, işinde tanıştığı bir adamla olan ilişkisiydi

Самым большим изменением в жизни Айлин стали ее отношения с мужчиной, которого она встретила на работе

Bu adam, Aylin'in hayatına tamamen yeni bir renk getirdi ve onu daha da motive etti

Этот человек привнес новые краски в жизнь Айлин и еще больше мотивировал ее

Her zaman çalışkan ve azimli biri olmuştu, ancak bu yeni ilişkisi sayesinde hayatındaki her şey daha anlamlı hale geldi

Он всегда был трудолюбивым и целеустремленным, но эти новые отношения сделали все в его жизни более значимым

İşinde daha başarılı oldu, kendine daha çok zaman ayırdı ve en önemlisi, hayatının aşkını buldu

Он стал более успешным на работе, у него появилось больше времени для себя и, самое главное, он нашел любовь всей своей жизни

Bu şekilde Aylin, hayatının en mutlu dönemlerini yaşadı ve tüm hayatını olumlu bir yönde değiştirdi

Таким образом, Айлин пережила самые счастливые времена в своей жизни и изменила всю свою жизнь в положительную сторону

Emre, seyahatleri sırasında birçok insanın hayatını değiştirdi

Эмре поменял жизнь множества людей во время своих путешествий

Artık hayatı sadece rutin işlerden ibaret değildi

Его жизнь больше не была рутинной работой

Hayatını değiştirecek bir icat yapmak istiyordu ve bunun için gece gündüz çalışıyordu

Он хотел сделать изобретение, которое изменит его жизнь, и работал для этого день и ночь

Bu deneyimden sonra, Aylin hayatta daha dikkatli ve seçici olmaya karar verdi

После этого опыта Айлин решила быть более осторожной и избирательной в жизни

Bir zamanlar, İstanbul'un en kalabalık semtlerinden birinde, farklı hayatları olan üç insan yaşardı.

Однажды в одном из самых многолюдных районов Стамбула жили три человека с разными судьбами

Eşini yıllar önce kaybetmiş ve çocuğu olmadığı için hayatı boyunca yalnız kalmıştı

Она потеряла мужа много лет назад и всю жизнь была одинока, потому что у нее не было детей

Elif'in babası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

Отец Элиф умер в результате сердечного приступа

Çocukluğumda, ailemle birlikte mutlu bir hayatımız vardı

Когда я был ребенком, у меня была счастливая жизнь с моей семьей

Şimdi, terapist olarak çalışıyorum ve hayatımın amacını bulduğumu hissediyorum

Сейчас я работаю психотерапевтом и чувствую, что нашла цель своей жизни

Benim ailem orta sınıf bir aileydi ve hayatımızda maddi zorluklarla karşılaştık

Моя семья принадлежала к среднему классу, и в жизни мы сталкивались с финансовыми трудностями

Benim hayatım, zorluklarla dolu olsa da, hiçbir zaman pes etmedim

Несмотря на то, что моя жизнь была полна трудностей, я никогда не сдавался

Hayatım boyunca birçok zorlukla karşılaştım ama her zaman pes etmedim

В своей жизни я сталкивался со многими трудностями, но я никогда не сдавался

Hayatımın büyük bir bölümü işle geçiyor

Большую часть своей жизни я провожу на работе

Hayatımda bazı zorluklar da yaşadım elbette

В моей жизни, конечно, были трудности

Hayatım boyunca birçok zorlukla karşılaştım, ama pes etmedim

В моей жизни было много трудностей, но я не сдался

Hayatın bazen zorlu olduğunu biliyorum, ama ben pes etmedim ve hayallerimi gerçekleştirdim

Я знаю, что жизнь иногда бывает сложной, но я не сдалась и реализовала свои мечты

Hayatım boyunca, ailem, arkadaşlarım ve iş arkadaşlarım gibi birçok harika insanla tanıştım

На протяжении своей жизни я встретил много замечательных людей, таких как моя семья, друзья и коллеги

Şimdi bir yönetici olarak çalışıyorum ve hayatımdan memnunum

Сейчас я работаю менеджером и доволен своей жизнью

Hayatta önemli olan şeyin aile ve arkadaşlar olduğunu düşünüyorum

Я считаю, что семья и друзья - самые важные вещи в жизни

Ancak, okumayı öğrendiğimde hayatımın yönü değişmeye başladı

Однако, когда я научился читать, направление моей жизни стало меняться

Bu, hayatımın dönüm noktasıydı

Это был поворотный момент в моей жизни

Bu benim hayatımda büyük bir değişiklik yarattı

Это сильно изменило мою жизнь

Bu çocuk, hayatı boyunca hiç bisiklet kullanmamış

Этот мальчик никогда в жизни не ездил на велосипеде

Sonunda, bir gün hayatında büyük bir değişiklik olmuş

Наконец, однажды в его жизни произошли большие перемены

Toplumda kendilerine yer bulamadıkları için hayatta kalma mücadelesi verirler

Они борются за выживание, потому что не могут найти себе место в обществе

Bu insanlar zorlu bir hayat sürdürmek zorunda kaldılar, ama yine de hayatta kalmak için mücadele ettiler

Этим людям приходилось вести тяжелую жизнь, но они все равно боролись за выживание

Sonuçta, bazıları yaptıklarından pişmanlık duyarak hayatlarını değiştirmeye karar verdiler ve yeni bir başlangıç yapmak için fırsat aradılar

В результате некоторые сожалели о содеянном, решили изменить свою жизнь и искали возможность начать все сначала

Birkaç gün boyunca ormanda hayatta kalmaya çalıştılar ve su ve yiyecek aradılar

В течение нескольких дней они пытались выжить в лесу, искали воду и еду

Bu olay onların hayatlarını değiştirdi ve birbirleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı oldu

Это событие изменило их жизни и помогло им установить более прочную связь друг с другом

Genç bir adam, hayatındaki sıkıntıları geride bırakmak için ülkeyi terk etmeye karar verdi

Молодой человек решил уехать из страны, чтобы оставить позади неприятности в своей жизни

Yabancı bir ülkede, yeni bir hayat kurmaya çalıştı, ama hiçbir şey planladığı gibi gitmedi

Он пытался построить новую жизнь в чужой стране, но все пошло не так, как он планировал

Bu nedenle, su altındaki bitkilerin hayatta kalabilmek için oksijeni verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir

Поэтому подводные растения должны эффективно использовать кислород, чтобы выжить

Özellikle, bağırsak bakterilerimiz, bağırsak sağlığı için hayati önem taşır

В частности, наши кишечные бактерии жизненно важны для здоровья кишечника

Erken teşhis ve doğru tedavi ile kanser hastalarının yaşam kalitesi artırılabilir ve hayatta kalma şansları artırılabilir

Ранняя диагностика и правильное лечение могут улучшить качество жизни больных раком и повысить их шансы на выживание

Şirket, müşterilerle etkileşimi iyileştirmek ve soruları hızlı bir şekilde yanıtlamak için bu projeyi hayata geçirmeye karar verdi

Компания решила реализовать этот проект, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и быстро отвечать на вопросы

İnsanların hayatlarında olumlu bir etki bırakabilmek için çeşitli sosyal projelerde görev aldı

Он принимал участие в различных социальных проектах, чтобы оказывать положительное влияние на жизнь людей