Слово на турецком hava

hava[хава]
погода, воздух

Bugün hava nasıl?

Какая сегодня погода?

İngiliz mucit ve havacılık pioneri olan Wright Kardeşler, 1903 yılında dünyanın ilk motorlu uçağını başarıyla uçurarak, tarihe geçtiler

Братья Райт, британские изобретатели и пионеры авиации, вошли в историю, совершив в 1903 году успешный полет на первом в мире самолете с мотором

Wright Kardeşler, önce planörler üzerinde çalıştılar ve havanın hareketlerini ve kontrolünü anlamaya çalıştılar

Братья Райт сначала работали над планерами и пытались понять движение и управление воздухом

Bu uçuş, sadece birkaç saniye sürse de, havacılık tarihinde devrim niteliği taşıyan bir olaydı

Хотя этот полет длился всего несколько секунд, он стал революционным событием в истории авиации

Bugün, dünyanın her yerinde, havacılık teknolojileri Wright Kardeşler'in öncülük ettiği çalışmalara dayanmaktadır

Сегодня во всем мире авиационные технологии основаны на разработках братьев Райт

Priestley, daha sonra oksijenin havanın bir bileşeni olduğunu ve solunumun oksijen kullanarak gerçekleştiğini keşfetti

Позже Пристли обнаружил, что кислород является компонентом воздуха и что дыхание происходит с использованием кислорода

Ancak, suda çözünmüş oksijenin miktarı havadaki oksijenin yaklaşık onda biri kadardır

Однако количество кислорода, растворенного в воде, составляет примерно одну десятую от количества кислорода в воздухе

Nilüferlerin yaprakları, su yüzeyinde açılır ve solunum yapmak için havadan oksijen alırlar

Листья водяных лилий раскрываются у поверхности воды и берут кислород из воздуха для дыхания

Bu olay, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ve uçuş teknolojisi hızla gelişmeye başladı

Это событие стало важным поворотным моментом в истории авиации, и технология полетов начала стремительно развиваться

İklim değişikliği, dünya iklimi ve hava şartlarını etkileyen bir olgudur

Изменение климата - это явление, влияющее на мировой климат и погодные условия

Su, hava, toprak, ormanlar, mineraller ve enerji kaynakları, insanların hayatını sürdürmesi için hayati önem taşır

Вода, воздух, почва, леса, минералы и энергетические ресурсы жизненно важны для выживания человека

Ormanların yakılması iklim değişikliğini hızlandırır ve daha sıcak, daha kuru hava koşulları ile sonuçlanır

Возгорания лесов ускоряют изменение климата и приводят к более жарким и сухим погодным условиям