hastane

hastane

больница

Kaza sonrası, üçü de hastaneye gitti ve burada tanıştılar

После аварии все трое отправились в больницу, где и познакомились

Üçü, hastanede geçirdikleri zaman boyunca birbirlerini desteklemeye başladılar

Втроем они стали поддерживать друг друга во время пребывания в больнице

Hastaneden taburcu olduktan sonra, üçü de birbirlerini aramaya başladılar ve sık sık buluşmaya başladılar

После выписки из больницы они нашли друг друга и стали часто встречаться

Örneğin, bir deprem veya sel bölgedeki evleri yıkabilir, hastaneleri ve okulları tahrip edebilir ve yiyecek ve su kaynaklarını yok edebilir

Например, землетрясение или наводнение может разрушить дома в районе, уничтожить больницы и школы, уничтожить запасы продовольствия и воды