Слово на турецком hastalık

hastalık[хасталык]
болезнь

Bu, tıp alanında birçok hastalığın nedenlerini ve tedavilerini anlamak için önemli bir adımdı

Это был важный шаг в области медицины к пониманию причин и методов лечения многих заболеваний

Örneğin, genetik hastalıkların nedenleri artık daha iyi anlaşılmaktadır ve gen tedavisi gibi yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir

Например, причины генетических заболеваний теперь лучше поняты, и были разработаны новые методы лечения, такие как генная терапия

Bugün, genetik bilimindeki keşifler, genetik hastalıkların tanı ve tedavisinde, tarımda ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır

Сегодня открытия в области генетики используются для диагностики и лечения генетических заболеваний, в сельском хозяйстве и во многих других областях

Bakteriler, çeşitli hastalıkların nedeni olarak bilinir, ancak bazı bakteriler sağlığımız için son derece faydalıdır

Бактерии известны как причина различных заболеваний, но некоторые бактерии чрезвычайно полезны для нашего здоровья

Lind, deneyler yaparak limon ve turunçgil tüketiminin hastalığın önlenmesinde etkili olduğunu keşfetti

В ходе экспериментов Линд обнаружил, что употребление лимонов и цитрусовых эффективно для предотвращения заболевания

Kanser, hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır

Рак - это заболевание, вызванное неконтролируемым ростом клеток

Bitki koruma, bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan ve çevresel stres faktörlerinden korunmasıdır

Защита растений - это защита растений от болезней, вредителей и стрессовых факторов окружающей среды

Bu amaçla, bitki koruma uzmanları bitki hastalıklarının teşhis ve tedavisi, zararlı böceklerin kontrolü ve bitki beslenmesi gibi konularda çalışmalar yürütürler

Для этого специалисты по защите растений проводят исследования по диагностике и лечению болезней растений, борьбе с вредителями и питанию растений