Слово на турецком görmek

görmek[гёрмек]
видеть

Eğer bir kadın size bakmıyorsa — Bu onun sizi hala görmediği anlamına gelmez

Если женщина на вас не смотрит — это ещё не значит, что она вас не видит

Alice diz çöktü ve geçidin öbür ucunda ömründe görmediği kadar güzel bir bahçe gördü

Алиса встала на колени и заглянула в нее - в глубине виднелся сад удивительной красоты

Yarın muhtemelen daha çok iş ilanı göreceksin

Возможно, завтра появится больше объявлений о работе

Bu asteroid yalnızca bir kez, bir Türk gökbilimci tarafından 1909 yılında görüldü

Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом.

En temel şeyi gözler göremez

Самого главного глазами не увидишь

Ona doğru yürümeyi sürdürdüm, ama halen konuştuğu kişiyi ne görebiliyor, ne de duyabiliyordum

Я продолжал идти к нему, но по-прежнему не видел и не слышал человека, с которым он разговаривал

Şimdi duvardan sadece yirmi metre uzaktaydım, ama hala hiçbir şey göremiyordum

Теперь я находился всего в двадцати метрах от стены, но по-прежнему ничего не мог разглядеть

Benim bagajlarım zarar görmüş

Мои чемоданы повреждены

En sonunda ışık saçan ve etrafında başka hiçbir çiçeğin bulunmadığı bir çiçek görmüş

Наконец он увидел цветок, который излучал свет, и вокруг него не было других цветов

Bir gün gölün kenarında oldukça üzgün ve ağlamaklı oğlan kurbağa arkadaşlarını görmüşler

Однажды они увидели у озера своих друзей-лягушат, которые были очень грустными и заплаканными

Fakat bu sefer çocuklar topun nereye kaçmış olduğunu görmüşlerdir

Но на этот раз дети увидели, куда убежал мяч

Yolda, bir çiftçi onu görür ve ona yardım etmeye karar verir

По пути его видит фермер и решает помочь ему

Bir kadın, bir gün dağın tepesinde otururken, güzel bir şehre giden bir yol gördü

Однажды женщина сидела на вершине горы и увидела дорогу, ведущую в прекрасный город

Yolda, güzel çiçekler ve yemyeşil ağaçlar görürdü

По дороге он видел красивые цветы и пышные зеленые деревья

Zirvede, büyük bir mağara görürler

На вершине они увидели большую пещеру

Sonunda, Zeynep'in albümü yayınlandı ve halk tarafından büyük bir ilgi gördü

Наконец, альбом Зейнеп был выпущен и получил большое внимание со стороны общественности

Mehmet, heyecanla müzeyi gezdi ve bir Roma dönemi kılıcı gördü

Мехмет с удовольствием посетил музей и увидел римский меч

İş adamı da kazayı gördü ve hemen ambulansı aradı

Бизнесмен также увидел аварию и немедленно вызвал скорую помощь

Farklı kültürler, insanlar ve yerler görmek bana yeni bir perspektif kazandırdı ve daha açık fikirli biri haline geldim

Знакомство с разными культурами, людьми и местами позволило мне по-новому взглянуть на вещи, и я стал более открытым

Yarışmanın amacı, müşterilerin yemeklerini ne kadar hızlı servis edebileceğini görmekti

Цель конкурса заключалась в том, чтобы выяснить, как быстро клиентам подадут еду

Bu kez, resmi sergisine dahil etti ve çok ilgi gördü

На этот раз он включил ее в свою официальную выставку, и она привлекла большое внимание

Birdenbire, bir arkadaşları birkaç metre ötede tuhaf bir şey gördüğünü söyledi

Вдруг их друг сказал, что увидел что-то странное в нескольких метрах от них

Yabancı adam şaşırmış ve balıkçının ne kadar mutlu olduğunu görmüş

Иностранец удивился, увидев, как обрадовался рыбак

Adada, daha önce hiç görmedikleri egzotik bitki ve hayvan türleriyle karşılaştılar

На острове они встретили экзотические виды растений и животных, которых никогда раньше не видели

Uygulama, mobil uygulama mağazalarında yayınlandı ve kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü

Приложение было опубликовано в магазинах мобильных приложений и вызвало большой интерес у пользователей

Zamanla, Ali'nin doğa fotoğrafları sosyal medyada ve yerel sergilerde ilgi görmeye başladı

Со временем фотографии природы Али стали привлекать внимание в социальных сетях и на местных выставках

Toplumun desteği ve çocukların mutluluğunu görmek Emre'ye büyük bir memnuniyet sağladı

Поддержка общины и счастье детей принесли Эмре огромное удовлетворение