Слово на турецком halk

halk[халк]
народ, люди

Kasabada bulunan bir plastik imalat fabrikası, nehir boyunca yayılan zararlı atıkları nedeniyle halkın tepkisini çekti

Завод по производству пластика в городе вызвал общественный резонанс из-за того, что его опасные отходы распространяются по реке

Sonunda, yerel yöneticiler ve halkın mücadelesi sonuç verdi ve fabrika kapatıldı

В конце концов, борьба местных властей и народа принесла свои плоды, и завод был закрыт

Şehir halkı, Ayşe'nin maceralarını ve cesaretini duyunca hayran kaldılar

Когда жители города услышали о приключениях и храбрости Айше, они были поражены

Kral, zengin bir ülkenin lideri olsa da, halkının çoğu fakirlik ve sefalet içinde yaşıyordu

Хотя король был лидером богатой страны, большинство его народа жило в бедности и нищете

Kralın sarayındaki her şey pahalı ve lüksken, halkı açlıktan ölüyordu

В то время как во дворце царя все было дорого и роскошно, его народ голодал

Sonunda, Zeynep'in albümü yayınlandı ve halk tarafından büyük bir ilgi gördü

Наконец, альбом Зейнеп был выпущен и получил большое внимание со стороны общественности

Bu süre zarfında, Emre'nin çabaları kasaba halkının takdirini kazandı

За это время усилия Эмре добились признания горожан