Слово на турецком haber

haber[хабер]
новость

Bir gün göldeki diğer canlılar çok güzel bir haber almışlar

Однажды другие существа в озере получили очень хорошую новость

Haber muhabirleri de skandalı araştırdı ve kirlilik nedeniyle sağlık sorunları yaşayan insanlarla görüştü

Репортеры новостей также расследовали скандал и взяли интервью у людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за загрязнения окружающей среды

Biz bu bulgularımızı okuyucularımıza sunmak için haberimizi hazırladık

Мы подготовили наш новостной отчет, чтобы представить эти выводы нашим читателям

Öncelikle sanatçının hayatını kaybettiği haberi ülkenin genelinde şok etkisi yarattı

Прежде всего, новость о смерти художника потрясла всю страну

Bu haber, tüm şehir tarafından dikkate alındı ve inşaat şirketi, Ahmed'in iddialarını yalanladı

Эту новость подхватил весь город, и строительная компания опровергла обвинения Ахмеда

Sevinçle koyunun geri döndüğüne sevindi ve hemen ailesine haber verdi

Он обрадовался, что овцы вернулись, и сразу же сообщил об этом своей семье