Слово на турецком güvenlik

güvenlik[гювенлик]
безопасность

Ahmed, çalıştığı inşaat şirketinde güvenliğin önemsenmediğini ve işçilerin haklarının ihlal edildiğini iddia ediyordu

Ахмед утверждал, что строительная компания, в которой он работал, игнорировала технику безопасности и нарушала права рабочих

Genetik, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlar, son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir

Такие области, как генетика, искусственный интеллект и кибербезопасность, добились значительного прогресса в последние годы

Bitki koruma, dünya genelinde gıda güvenliği ve doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlar

Защита растений вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности и охрану природных сред обитания во всем мире

İnşaat sürecinde, güvenlik büyük önem taşıyordu

В процессе строительства безопасность имела первостепенное значение

İş güvenliği protokolleri ve ekipmanları kullanılarak çalışanların güvende olması sağlandı

Безопасность сотрудников обеспечивалась за счет использования протоколов и оборудования по охране труда