Слово на турецком günlük

günlük[гюнлюк]
дневник, ежедневный, обыденный

Ama o sabah son kez yaptığı bu günlük işler ona öyle güzel gelmişti ki

Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие

Yenilenebilir enerji, çevreye zarar vermeden günlük hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan bir enerji kaynağıdır

Возобновляемая энергия - это источник энергии, который помогает нам вести повседневную жизнь без ущерба для окружающей среды