Слово на турецком güç

güç[гюч]
сила, сложный, трудный

Peri, Ali'ye yardım etmek için orada olduğunu söyledi ve ona güç verdi

Пери сказала, что она была там, чтобы помочь Али и придать ему сил

Artık Ali, dünyadaki her şeyi yapabilecek güçteydi ve köyündeki insanların sorunlarını çözebilecekti

Теперь Али мог делать все на свете и решать проблемы людей в своей деревне

Kadın, yangından sonra kasabanın birbirine kenetlenme gücünü daha iyi anlamıştı

После пожара женщина осознала всю силу сплоченности города

Sonuçta, hemen süper güçler kazandı ve ölümsüzlük sağlandı

В результате он сразу же обрел сверхспособности и получил бессмертие

Fakat, Murat'ın bu güçleri kontrol etmek için bir süre uğraşması gerekti

Однако Мурату пришлось некоторое время бороться за контроль над этими силами

Bir süre sonra, Murat, güçlerini kontrol etmeyi öğrendi ve artık insanlığa fayda sağlamak için bu güçlerini kullanmaya karar verdi

Через некоторое время Мурат научился контролировать свои силы и решил использовать их на благо человечества

Prototipin gerçek dünya testlerinde, yüksek performansının yanı sıra düşük güç tüketimi ve ısı üretimi de gözlemlendi

Испытания прототипа в реальных условиях продемонстрировали его высокую производительность, а также низкое энергопотребление и тепловыделение