Слово на турецком grup

grup[груп]
группа

Bu grupta, farklı topluluklardan insanlara yardım ediyorlardı

В этой группе они помогали людям из разных районов

Bir grup maceracı, büyük bir dağa tırmanmaya karar verirler

Группа искателей приключений решила взобраться на большую гору

Liseye giderken, bir müzik grubuna katılmak istedim

Когда я учился в средней школе, я хотел присоединиться к группе

Bugün, kendi müzik grubum ve stüdyom var ve hayallerimin peşinden gitmek beni çok mutlu ediyor

Сегодня у меня есть своя группа и студия, и это делает меня очень счастливым следовать своей мечте

Bir zamanlar, ıssız bir ormanda bir grup kaşif yürüyüşe çıkmıştı

Однажды группа исследователей отправилась на прогулку в безлюдный лес

Kimi zaman yalnız, kimi zaman küçük gruplar halinde yaşarlar

Иногда они живут поодиночке, иногда небольшими группами

Yollarda gezerken, bir grup korsan tarafından saldırıya uğradılar ve tutsak edildiler

Во время путешествия они были атакованы и захвачены группой пиратов

Bir grup araştırmacı ücra bir adaya gitti

Группа исследователей отправилась на отдаленный остров

Bir dağın eteklerinde yaşayan bir grup insan vardı

У подножия горы жила группа людей

Ancak bir gün, bir yolculuk yapan bir grup gezgin, dağın eteklerindeki bu insanların yaşadığı bölgeye geldi

Но однажды группа путешественников, отправившись в путь, пришла в местность, где у подножия горы жили эти люди

Emre, aynı zamanda dezavantajlı gruplara yardım etmek için de aktif olarak çalıştı

Эмре также активно работал над оказанием помощи малообеспеченным группам населения

Bir grup deniz biyoloğu ve araştırmacı, bu karmaşık ekosistemin korunması için çalışırken, seyirciler onlarla birlikte bu heyecan verici yolculuğa katılır

Пока группа морских биологов и исследователей работает над защитой этой сложной экосистемы, зрители присоединяются к ним в этом захватывающем путешествии