Слово на турецком götürmek

götürmek[гётюрмек]
отнести, отвести, увезти, уносить

Mehmet, her daim öğrencilerine tarihin önemini anlatır ve onları tarihin derinliklerine götürürdü

Мехмет всегда объяснял своим ученикам важность истории и увлекал их в глубь истории

Beni okula götüren yolda, İstanbul'un tarihi yerlerini ve güzelliklerini görürdüm

По дороге в школу я видел исторические места и красоты Стамбула

Zorlu bir dönem geçirdi ve her gün evine ekmek götürmek için mücadele etmek zorunda kaldı

У него был трудный период, и ему приходилось каждый день бороться, чтобы заработать на жизнь

Korsanlar onları bir adaya götürdüler ve orada köle olarak çalışmalarını emrettiler

Пираты отвезли их на остров и приказали работать там в качестве рабов

Bu merakı onu NASA'nın bir uzay görevine katılmaya kadar götürdü

Это любопытство привело его к участию в космической миссии НАСА