Слово на турецком görüşmek

görüşmek[гёрюшмек]
видеться, встречаться

Arabayı kullanırken telefonda görüşmek

Разговаривать по телефону за рулем

Haber muhabirleri de skandalı araştırdı ve kirlilik nedeniyle sağlık sorunları yaşayan insanlarla görüştü

Репортеры новостей также расследовали скандал и взяли интервью у людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за загрязнения окружающей среды

Biz de röportajlar yaptık ve enerji üreten şirketlerle görüştük

Мы провели интервью и встречи с представителями энергодобывающих компаний