Слово на турецком gitmek

gitmek[гитмек]
идти, ехать, уходить

Arkadaşlarımla sinemaya gitmeyi severim

Мне нравится ходить в кино с моими друзьями.

Biraz domates almak için manava gidiyorum

Я собираюсь пойти в овощную лавку за помидорами

Artık evine gidebilirsin

Теперь ты можешь вернуться домой

Bakışları ciddiydi ve uzaklarda kaybolup gidiyordu

Он задумчиво смотрел куда-то вдаль

Eğer bisküvi satın almak istiyorsan, yiyecek reyonuna git

Если тебе нужно купить печенье, иди в отдел продуктов питания

Eğer jambon almak istiyorsan, et reyonuna git

Если тебе нужно купить ветчину, иди в отдел мясных продуктов

Doğru yolun sonuna kadar git

Поезжай прямо до конца

Oraya nasıl gitmek lazım ki bilmem

Я не знаю, как туда ехать

Niçin diğer lokantaya gidiyorsunuz?

Почему вы идете в другой ресторан?

Benzin istasyonuna nasıl gidebilirim?

Как мне проехать до заправочной станции?

Oraya nasıl gitmek lazım ki biliyorum

Я знаю как туда ехать

Sonra her ikisi de diğer yavru hayvanların yanlarına gitmişler

Затем они оба пошли к другим детенышам животных

Sabah babasının elinden tutup baloncuya gitmişler

Утром, взяв отца за руку, они отправились в магазин воздушных шаров

Sari, kadının evinde mutlu oldu ve her gün parka gidip diğer köpeklerle oynayabildi

Сари была счастлива в своем доме и могла каждый день ходить в парк и играть с другими собаками

Ancak köyde doktor bulunmuyordu ve şehre gitmeleri gerekiyordu

Однако в деревне не было врача, и им пришлось ехать в город

O, bir şeylerin ters gittiğini anladı ve panikledi

Он понял, что что-то не так, и запаниковал

O, güneşin yönünü takip ederek nereye gitmek gerektiğini anladı ve yola koyuldu

Следуя направлению солнца, он понял, куда идти, и отправился в путь

Bir kadın, bir gün dağın tepesinde otururken, güzel bir şehre giden bir yol gördü

Однажды женщина сидела на вершине горы и увидела дорогу, ведущую в прекрасный город

Stresli işi nedeniyle sağlığı da kötüye gidiyordu

Его здоровье ухудшалось из-за стресса на работе

Sabahları erken kalkar, işine gider, akşamları eve döner ve uyurdu

Он вставал рано утром, шел на работу, вечером возвращался домой и спал

Sahneye çıkmak için çok çalışması gerekiyordu, ancak hayallerinin peşinden gitmek için buna değeceğine inanıyordu

Ей пришлось много работать, чтобы выйти на сцену, но она верила, что это стоит того, чтобы следовать своей мечте

Ali, her sabah okula yürüyerek giderdi

Али ходил в школу пешком каждое утро

Bir gün Mehmet, bir eski eser müzesine gitmeye karar verdi

Однажды Мехмет решил посетить музей древностей

Kaza sonrası, üçü de hastaneye gitti ve burada tanıştılar

После аварии все трое отправились в больницу, где и познакомились

Hepsi aynı okulda okumuşlardı ama üniversite için farklı şehirlere gitmişlerdi

Все они учились в одной школе, но для поступления в университет разъехались по разным городам

İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gittim ve burada yeni arkadaşlar edindim

После окончания начальной школы я перешел в среднюю школу, где у меня появились новые друзья

Üniversiteye gitmeden önce, ailemle birlikte seyahat etmeye başladım ve bu benim hayatımı tamamen değiştirdi

Перед поступлением в университет я начал путешествовать со своей семьей, и это полностью изменило мою жизнь

Sonunda, bir burs kazandım ve üniversiteye gittim

В конце концов, я получил стипендию и поступил в университет

Birkaç yıl çalıştıktan sonra, üniversiteye gitmek için yeterli parayı biriktirdim

Проработав несколько лет, я скопил достаточно денег, чтобы поступить в университет

Sabah erken saatlerde kalkıp, ofise gitmek zorundayım

Я должен вставать рано утром и ехать в офис

Liseye giderken, bir müzik grubuna katılmak istedim

Когда я учился в средней школе, я хотел присоединиться к группе

Bu olay, ona hayallerinin peşinden gitmek için cesaret verdi

Это событие придало ему смелости для осуществления своей мечты

Bir grup araştırmacı ücra bir adaya gitti

Группа исследователей отправилась на отдаленный остров