Слово на турецком görünmek

görünmek[гёрюнмек]
выглядеть, казаться

O, geri dönmenin yolunu bulmak için çalıştı ama her yerde aynı görünüyordu

Он пытался найти дорогу назад, но везде все выглядело одинаково

Ailesi onun mutlu olduğunu görünce, sonunda onu desteklemeye başladı

Когда его семья увидела, что он счастлив, они, наконец, начали поддерживать его

20 yüzyılın başlarında, insanların uçabildiği fikri oldukça fantastik ve imkansız görünüyordu

В начале 20-го века идея о том, что люди могут летать, казалась совершенно фантастической и невозможной

İlk günlerde, ekip ormanda dolaşırken nadir kuş türlerini ve egzotik bitkileri görüntüler

В первые дни команда бродила по джунглям, наблюдая за редкими видами птиц и экзотических растений