Слово на турецком görülmek

görülmek[гёрюлмек]
видеться

Ancak, bir gün uzak bir dağın tepesinde görülen garip bir ışık onu meraklandırdı

Однако однажды он был заинтригован странным светом, увиденным на вершине далекой горы

Fakat bazı doğal afetler özellikle belirli bölgelerde daha sık görülür

Однако некоторые стихийные бедствия чаще происходят в определенных регионах