Слово на турецком genç

genç[генч]
молодой, молодой парень

Pek çok yıl önce, bir köyde yaşayan genç bir kız vardı

Много-много лет назад в одной деревне жила молодая девушка

Bir zamanlar, küçük bir kasabada yaşayan bir genç kız vardı

Давным-давно в одном маленьком городке жила молодая девушка

Bir genç kız, hayatındaki tüm sorunlardan kaçmak için bir yolculuğa çıktı

Молодая девушка отправилась в путешествие, чтобы сбежать от навалившихся на нее проблем в жизни

Genç kız, aşkı için savaşmaya karar verdi

Девушка решила бороться за свою любовь

Bir genç kız, hayatı boyunca dans etmeyi sevdi

Девушка всю жизнь любила танцевать

Genç kız, dans etmek için birçok yarışmaya katıldı ve birçok ödül kazandı

Девушка участвовала во множестве конкурсов по танцам и завоевала много призов

Öğretmen, genç kızın yeteneğini fark etti ve onu kendine öğrenci olarak kabul etti

Учитель признал талант девушки и принял ее в ученицы

Öğretmenin yardımıyla, genç kız dans etmek için gereken becerileri geliştirdi ve daha da ilerledi

С помощью учителя девушка развила навыки, необходимые для танца, и продолжила двигаться вперед

Genç kadının adı Aylin'di ve hayatı boyunca hep müzikle ilgilenmişti

Молодую женщину звали Айлин, и она всю жизнь интересовалась музыкой

Ahmet, genç yaşında okulunu bitirdikten sonra iş hayatına atıldı

Ахмет начал свой бизнес после окончания школы в юном возрасте

Birden, yanına yakışıklı bir genç geldi ve onunla dans etmek istediğini söyledi

Вдруг к ней подошел красивый молодой человек и пригласил ее потанцевать с ним

Aylin, gençle birkaç kez daha buluştu ve birbirlerine daha da yakınlaştılar

Айлин встречалась с юношей еще несколько раз, и они становились все ближе друг к другу

İlk kişi, genç bir iş adamıydı

Первый человек был молодым бизнесменом

Üçüncü kişi ise, genç bir üniversite öğrencisiydi

Третьим человеком был молодой студент университета

Genç öğrenci ise, üniversite hayatının bazen zorlu olduğunu ve destekleyici arkadaşlara ihtiyacı olduğunu ifade etti

Молодой студент заявил, что университетская жизнь иногда бывает сложной, и ему нужны друзья, поддерживающие его

İş adamı, genç öğrenciye iş hayatında başarılı olması için tavsiyeler verdi

Бизнесмен дал совет молодому студенту быть успешным в деловой жизни

İşte o zaman Ahmed, resmin gerçek sanat eseri olduğunu anladı ve genç kızı bulmak için araştırmaya başladı

Именно тогда Ахмед понял, что картина является настоящим произведением искусства, и начал поиски девушки

Bu teklif, genç kız için çok büyük bir fırsattı ve kabul etti

Это предложение было прекрасной возможностью для молодой девушки, и она приняла его

Genç bir adam, hayatındaki sıkıntıları geride bırakmak için ülkeyi terk etmeye karar verdi

Молодой человек решил уехать из страны, чтобы оставить позади неприятности в своей жизни

Müzik, sanat ve spor gibi farklı alanlarda yetenekli gençleri keşfetmek ve desteklemek için çalıştı

Работали над выявлением и поддержкой талантливых молодых людей в различных областях, таких как музыка, искусство и спорт