Слово на турецком gelir

gelir[гелир]
доход

Dağa tırmanırken, maceracılar birçok zorluğun üstesinden gelirler

При восхождении на гору искатели приключений преодолевают множество трудностей

Artık iyi bir geliri vardı ve hayatının geri kalanını rahatça yaşayabileceğini düşündü

Теперь у него был хороший доход, и он думал, что сможет безбедно прожить остаток жизни

Çekirdek o kadar yoğun hale gelir ki, çevresindeki maddeyi kendine doğru çeker ve etrafındaki her şeyi yutar

Ядро становится настолько плотным, что притягивает к себе окружающую материю и поглощает все вокруг себя

Bu, karbon dioksit gibi sera gazlarının atmosfere salınmasıyla meydana gelir

Это происходит за счет выброса в атмосферу парниковых газов, таких как углекислый газ