gelir

gelir

доход

Dağa tırmanırken, maceracılar birçok zorluğun üstesinden gelirler

При восхождении на гору искатели приключений преодолевают множество трудностей

Artık iyi bir geliri vardı ve hayatının geri kalanını rahatça yaşayabileceğini düşündü

Теперь у него был хороший доход, и он думал, что сможет безбедно прожить остаток жизни

Çekirdek o kadar yoğun hale gelir ki, çevresindeki maddeyi kendine doğru çeker ve etrafındaki her şeyi yutar

Ядро становится настолько плотным, что притягивает к себе окружающую материю и поглощает все вокруг себя

Bu, karbon dioksit gibi sera gazlarının atmosfere salınmasıyla meydana gelir

Это происходит за счет выброса в атмосферу парниковых газов, таких как углекислый газ