Слово на турецком gerekmek

gerekmek[герекмек]
требоваться, быть нужным

Yardım gerekmiyor. Teşekkürler.

Мне не нужна помощь, спасибо

Ayrıca, şehir içindeki trafik akışının daha iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekildi

Также было указано на необходимость более эффективного управления транспортными потоками в городе

Çevre ajansları, hükümetin bu sorunu çözmek için daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirtiyor

Экологические агентства утверждают, что правительство должно приложить больше усилий для решения этой проблемы

Ayrıca, şehir merkezindeki endüstriyel atıkların daha iyi yönetilmesi ve çevreye daha az zararlı çözümler bulunması gerekmektedir.

Также существует необходимость более эффективного управления промышленными отходами в центре города и поиска решений, менее вредных для окружающей среды

Uzmanlar, termal turizm alanının kapatılması gerektiğini ve yeni su kaynaklarının aranması gerektiğini belirtti

Эксперты заявили, что зону термального туризма следует закрыть и искать новые водные ресурсы

Aynı zamanda, sanatçının hayranları ve ailesi için de hayatı boyunca yapmış olduğu eserleri hatırlamaya devam etmeleri gerektiğini gösterir

В то же время для поклонников и семьи художника это также показывает, что они должны продолжать помнить о работе, которую он делал на протяжении всей своей жизни

Ancak köyde doktor bulunmuyordu ve şehre gitmeleri gerekiyordu

Однако в деревне не было врача, и им пришлось ехать в город

Ancak şehirde kalması gerekiyordu, çünkü kocası henüz tamamen iyileşmemişti

Но ей пришлось остаться в городе, потому что ее муж еще не полностью выздоровел

O, güneşin yönünü takip ederek nereye gitmek gerektiğini anladı ve yola koyuldu

Следуя направлению солнца, он понял, куда идти, и отправился в путь

Sahneye çıkmak için çok çalışması gerekiyordu, ancak hayallerinin peşinden gitmek için buna değeceğine inanıyordu

Ей пришлось много работать, чтобы выйти на сцену, но она верила, что это стоит того, чтобы следовать своей мечте

Albümün yayınlanması için gereken izinler alınırken ortaya çıkan bir dizi engel, Zeynep'i hayal kırıklığına uğrattı

Зейнеп была разочарована рядом препятствий, возникших при получении необходимых разрешений для выпуска альбома

Fakat, Murat'ın bu güçleri kontrol etmek için bir süre uğraşması gerekti

Однако Мурату пришлось некоторое время бороться за контроль над этими силами

Okulda, öğretmenlerimiz bize her zaman hayallerimizi takip etmemiz gerektiğini söylerlerdi

В школе наши учителя всегда говорили нам следовать за своей мечтой

Liseye geçtiğimde, daha ciddi olmam gerektiğini anladım

Когда я перешел в среднюю школу, я понял, что должен быть более серьезным

Garson Bitcoin'e aşina değildi, bu yüzden ödeme almayı reddetti ve müşterilere para vermesi gerektiğini söyledi

Официант не был знаком с биткойнами, поэтому отказался принимать оплату и сказал клиентам, что он должен дать ему деньги

İş bulmak ve evlerini yeniden yapmak için mücadele etmeleri gerekiyordu

Им пришлось с трудом искать работу и восстанавливать свои дома

Ancak, bu uzay keşifleri için gereken teknoloji henüz mevcut değildi

Однако технологии, необходимые для этих космических исследований, еще не были доступны

Kullanıcıların ne istediğini ve uygulamanın nasıl çalışması gerektiğini anlamak için pazar araştırması yaptılar

Они провели исследование рынка, чтобы понять, чего хотят пользователи и как должно работать приложение