Слово на турецком gelmek

gelmek[гельмек]
прийти, прибывать

Bana öyle geliyor ki hokey çok tehlikeli

Мне кажется, что хоккей очень опасен

Ama o sabah son kez yaptığı bu günlük işler ona öyle güzel gelmişti ki

Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие

“Nereden geliyorsun?” diye sordu yaşlı adam

Откуда ты? — спросил его старик

Ertesi gün küçük prens yine geldi

Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место

Her gün aynı saatte gelmelisin

Приходи всегда в один и тот же час

Çok trafik var. Yeteşemiyorum. Geç gelecem

Ужасные пробки! Я не успеваю. Опоздаю

Yanılabileceğim hiç aklıma gelmedi

Я даже не подумал, что могу ошибаться

Çocuklar her gün bir an önce masal saatinin gelmesini bekleyip koşa koşa Ayşe teyzenin evine giderlermiş

Каждый день дети спешили в дом тети Айше, ожидая, что время сказки наступит как можно скорее.

Birden kısa kulaklı tavşancığın aklına çok iyi bir fikir gelmiş

Вдруг короткоухому кролику пришла в голову очень хорошая идея

Bu fikir ikisine de çok mantıklı gelmiş

Эта идея показалась им обоим вполне разумной,

Çünkü artık hiç kimsenin birbirine sabrı kalmamış ve herkes birbirleriyle kavga eder hale gelmiş

Потому что ни у кого больше нет терпения друг к другу, и все друг с другом ссорятся

Evlerine döndüklerinde tüm dostları onları kutlamaya yanlarına gelmiş

Когда они вернулись домой, все их друзья пришли поздравить их

İstanbul'da geçtiğimiz hafta bir trafik kazası meydana geldi.

На прошлой неделе в Стамбуле произошло дорожно-транспортное происшествие

Zamanla, Max ve kedi en iyi arkadaş haline geldiler ve hep birlikte mutluydular

Со временем Макс и кот стали лучшими друзьями и всегда были счастливы вместе

Ancak hayatı, beklediğinden daha zor hale geldi

Но его жизнь оказалась сложнее, чем он ожидал

Ertesi gün, deniz kenarındaki bu romantik yürüyüş, onlar için unutulmaz bir anı haline geldi

На следующий день эта романтическая прогулка у моря стала для них незабываемым воспоминанием

Ancak, o sessizce bekledi ve kendine gelmeye çalıştı

Однако он спокойно ждал и пытался прийти в себя

Zaman geçtikçe, park daha da güzelleşti ve insanlar oraya gelmeye başladılar

Со временем парк становился все красивее и красивее, и люди стали приходить туда

Bu rutin hayatı, onun için sıkıcı hale gelmişti

Эта рутинная жизнь стала ему надоедать

Can, zengin bir aileden geliyordu ve İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde yaşıyordu

Кан происходил из богатой семьи и жил в одном из самых роскошных районов Стамбула

Birkaç gün sonra köpek iyileşti ve tekrar hareket edebilir hale geldi

Через несколько дней собака поправилась и снова смогла двигаться

Bununla birlikte, Ahmet, zorlukların üstesinden gelmek için çabaladı ve uygulamasını daha da geliştirdi

Тем не менее, Ахмет старался преодолеть трудности и продолжал развивать свою практику

Sonunda, Ahmet'in uygulaması, piyasada önde gelen uygulamalar arasında yer aldı ve Ahmet başarılı bir işadamı haline geldi

В конце концов, приложение Ахмета стало одним из ведущих приложений на рынке, а Ахмет стал успешным бизнесменом

Her zaman çalışkan ve azimli biri olmuştu, ancak bu yeni ilişkisi sayesinde hayatındaki her şey daha anlamlı hale geldi

Он всегда был трудолюбивым и целеустремленным, но эти новые отношения сделали все в его жизни более значимым

Zeynep, kısa sürede ünlü bir şarkıcı haline geldi ve müzik kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı

Зейнеп за короткое время стала известной певицей и добилась немалых успехов в своей музыкальной карьере

Böylece, Murat insanlık için bir kahraman haline geldi ve bilim dünyasında saygınlık kazandı

Таким образом, Мурат стал героем для человечества и завоевал уважение в научном мире

Mezun olduktan sonra tekrar bir araya geldiler ve yıllar sonra bir arada vakit geçirmeye karar verdiler

После окончания школы они воссоединились и решили провести время вместе спустя много лет

Liseye başladığımda, hayatım biraz daha karmaşık hale geldi

Когда я начал учиться в средней школе, моя жизнь стала немного более сложной, чем раньше

Yarışma günü geldi ve restoran dolup taşıyordu

Наступил день соревнований, и ресторан был переполнен

Güneş yavaş yavaş batmaya başladığında, kaşifler birkaç kilometre ötedeki bir nehirin yakınına gelmişlerdi

Когда солнце начало медленно садиться, исследователи подошли к реке, расположенной в нескольких километрах от них

Bir müşteri gelerek kuyumcudan bir yüzük yaptırmasını istedi

Пришел клиент и попросил ювелира сделать кольцо

Diğer gönüllülerle bir araya gelerek, parkta temizlik yapmaya, oyun alanlarını yenilemeye ve çiçeklerle süslemeye başladılar

Вместе с другими волонтерами они начали уборку парка, ремонт детских площадок и украшение его цветами

Zaman hızla geçti ve misafirin ayrılma vakti geldi

Время прошло быстро, и гостю пора было уходить