Слово на турецком farklı

farklı[фарклы]
разный, различный

Lezzetler farklıdır

На вкус и цвет товарищей нет (вкусы разные)

Beklediğimden gerçekten farklı

Это действительно отличается от того, что я ожидал

Köyün birinde Ayşe teyze adından bir kadın yaşamakta ve çocuklara her gün farklı farklı masallar anlatmaktaymış

В деревне жила женщина по имени тетя Айше и каждый день рассказывала детям разные сказки

Ayşe'nin en büyük hayali, dünyayı gezmek ve farklı yerleri keşfetmekti

Самая большая мечта Айше - путешествовать по миру и исследовать разные места

Bu grupta, farklı topluluklardan insanlara yardım ediyorlardı

В этой группе они помогали людям из разных районов

Seyahat ettiği her yerde, farklı kültürler ve insanlarla tanıştı ve bu da onu büyük bir şekilde etkiledi

Везде, где он путешествовал, он встречал разные культуры и людей, которые оказали на него большое влияние

Her zaman aynı yolu kullanırdı, ama bugün farklı bir yol alarak okula gitmeye karar verdi

Он всегда ходил одним и тем же маршрутом, но сегодня он решил пойти в школу другим путем

Farklı ülkelerdeki insanlarla tanışıyor, yemeklerini tadıyor, yerel gelenekleri öğreniyordu

Он познакомился с людьми из разных стран, попробовал их блюда и узнал о местных традициях

Bir zamanlar, İstanbul'un en kalabalık semtlerinden birinde, farklı hayatları olan üç insan yaşardı.

Однажды в одном из самых многолюдных районов Стамбула жили три человека с разными судьбами

Hepsi aynı okulda okumuşlardı ama üniversite için farklı şehirlere gitmişlerdi

Все они учились в одной школе, но для поступления в университет разъехались по разным городам

Derslerimin yanı sıra, birçok farklı ilgi alanım vardı ve zamanımı bu alanlara ayırmak istedim

Помимо учебы, у меня было много различных интересов, и я хотел посвятить свое время этим областям

Farklı kültürler, insanlar ve yerler görmek bana yeni bir perspektif kazandırdı ve daha açık fikirli biri haline geldim

Знакомство с разными культурами, людьми и местами позволило мне по-новому взглянуть на вещи, и я стал более открытым

Mezun olduktan sonra, iş aramaya başladım ve birkaç farklı işte çalıştım

После окончания учебы я начал искать работу и работал на нескольких разных должностях

Burada, yeni arkadaşlar edindim ve farklı kültürleri öğrenerek kendimi geliştirdim

Здесь я нашла новых друзей и совершенствовалась, знакомясь с различными культурами

Bu sayede, hem kendilerine hem de diğer insanlara farklı kültürlerden öğrenilecek çok şey olduğunu gösterdiler

Они показали себе и другим, что можно многому научиться у представителей разных культур

Dünya çapında seyahat etmek, yeni insanlarla tanışmak ve farklı kültürleri keşfetmek istedim

Я хотела путешествовать по всему миру, знакомиться с новыми людьми и изучать разные культуры

İnsanlar, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı keşifler yaparak bilime katkıda bulundular

Люди внесли свой вклад в развитие науки, сделав различные открытия в разные периоды истории

Teleskoplar, uydu gözlemi ve diğer araçlar sayesinde, gökbilimciler evrende farklı nesneleri ve olayları gözlemleyebilirler

Благодаря телескопам, спутниковым наблюдениям и другим инструментам астрономы могут наблюдать различные объекты и явления во Вселенной

Mikroorganizmalardan bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar birçok farklı türün incelenmesi, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlara da katkı sağlar

Изучение множества различных видов, от микроорганизмов до растений, животных и людей, также вносит вклад в такие области, как медицина и экологические науки

Mühendisler, daha hızlı işlemci, daha büyük ekran, daha yüksek çözünürlüklü kamera gibi özellikler için farklı bileşenlerin seçimi üzerinde çalıştı

Инженеры работали над подбором различных компонентов для таких функций, как более быстрый процессор, больший экран, камера с более высоким разрешением

Bu veri seti, farklı müşteri soruları ve yanıtlarını içeriyordu

Этот набор данных включал различные вопросы и ответы клиентов

Chatbot, farklı senaryolarda test edilerek yanıtlarının doğruluğu ve tutarlılığı değerlendirildi

Чатбот был протестирован в различных сценариях, оценивалась точность и последовательность его ответов

İlk dersinde, farklı dans stilleri hakkında bilgi edindi ve farklı teknikleri deneme fırsatı buldu

На первом уроке она узнала о различных направлениях танца и получила возможность попробовать разные техники

Ormanda yürürken, bitki örtüsünün farklı tonları ve çeşitli türlerin zenginliği ile karşılaştı

Прогуливаясь по лесу, он столкнулся с различными оттенками растительности и богатством различных видов животных

Müzik, sanat ve spor gibi farklı alanlarda yetenekli gençleri keşfetmek ve desteklemek için çalıştı

Работали над выявлением и поддержкой талантливых молодых людей в различных областях, таких как музыка, искусство и спорт