Слово на турецком fark etmek

fark etmek[фарк этмек]
замечать

Benim için fark etmez

Мне всё равно

Bu durum, kasabanın lideri tarafından fark edildi ve çözüm bulmak için bir toplantı düzenledi

Это заметил глава города и организовал встречу, чтобы найти решение

Öğretmen, genç kızın yeteneğini fark etti ve onu kendine öğrenci olarak kabul etti

Учитель признал талант девушки и принял ее в ученицы

Sonunda, insanlarla konuşmak ve onlara yardım etmek istediğimi fark ettim ve terapist olmak için eğitim almaya karar verdim

В конце концов, я поняла, что хочу разговаривать с людьми и помогать им, и решила пройти обучение на терапевта

Çoban, koyunların sayısını yanlış hesaplamıştı ve geri döndüğünde bir koyunun eksik olduğunu fark etti

Пастух ошибся в подсчете количества овец и, вернувшись, обнаружил, что одной овцы не хватает

Yıllar sonra, tesadüfen karşılaştıklarında hala birbirlerine aşık olduklarını fark ettiler

Спустя годы, когда они случайно встретились, они поняли, что все еще любят друг друга

Zaman içinde şirket hayatının beni mutlu etmediğini fark ettim ve kendi işimi kurma kararı aldım

Со временем я поняла, что корпоративная жизнь не делает меня счастливой, и решила начать свой собственный бизнес

Kuşların uçuşunu takip ederken sessiz olması, yırtıcı hayvanların davranışlarını izlerken dikkatli olması gerektiğini fark etti

Он понял, что должен быть тихим, когда следит за полетом птиц, и осторожным, когда наблюдает за поведением хищников