Слово на турецком fark

fark[фарк]
разница

Ama senin evini tıpkı diğer kaplumbağaların evi gibi boyarsak, onlardan bir farkın kalmaz

Но если мы покрасим твой дом так же, как дома других черепах, ты ничем от них не будешь отличаться

Bu durum, kasabanın lideri tarafından fark edildi ve çözüm bulmak için bir toplantı düzenledi

Это заметил глава города и организовал встречу, чтобы найти решение

Bu insanlar, bu durumun farkına vararak bir şeyler değiştirmeye karar verdiler

Эти люди осознали это и решили что-то изменить.

Seyahat ettiği her yerde, farklı kültürler ve insanlarla tanıştı ve bu da onu büyük bir şekilde etkiledi

Везде, где он путешествовал, он встречал разные культуры и людей, которые оказали на него большое влияние

Sonunda, insanlarla konuşmak ve onlara yardım etmek istediğimi fark ettim ve terapist olmak için eğitim almaya karar verdim

В конце концов, я поняла, что хочу разговаривать с людьми и помогать им, и решила пройти обучение на терапевта

Çoban, koyunların sayısını yanlış hesaplamıştı ve geri döndüğünde bir koyunun eksik olduğunu fark etti

Пастух ошибся в подсчете количества овец и, вернувшись, обнаружил, что одной овцы не хватает

Yıllar sonra, tesadüfen karşılaştıklarında hala birbirlerine aşık olduklarını fark ettiler

Спустя годы, когда они случайно встретились, они поняли, что все еще любят друг друга

Zaman içinde şirket hayatının beni mutlu etmediğini fark ettim ve kendi işimi kurma kararı aldım

Со временем я поняла, что корпоративная жизнь не делает меня счастливой, и решила начать свой собственный бизнес

Eğer bir elektron yüksek enerjili bir yörüngede bulunuyorsa ve daha düşük enerjili bir yörüngeye geçerse, enerji farkı ışık olarak yayılır

Если электрон находится на высокоэнергетической орбите и переходит на орбиту с более низкой энергией, разница энергий излучается в виде света