Слово на турецком geçmek

geçmek[гечмек]
пройти, проходить мимо

Büyüklerle çok vakit geçirdim

Я долго жил среди взрослых

O anda parlak ışıklı başka bir ekspres tren ters yöne doğru hızla geçti

И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо

İstanbul'da geçtiğimiz hafta bir trafik kazası meydana geldi.

На прошлой неделе в Стамбуле произошло дорожно-транспортное происшествие

Yıllar geçti ve kız tiyatroda başarılı bir kariyere sahip oldu

Прошли годы, и девушка сделала успешную карьеру в театре

Güzel bir gün geçirdi ve okuldan eve dönmek için yine aynı yolu seçti

У него был хороший день, и он поехал домой из школы тем же маршрутом

Dersleri hep en yüksek notlarla geçiyordu ve öğretmenleri tarafından övülüyordu

Он всегда сдавал экзамены на высший балл, и его хвалили учителя

Aylin, yıllar boyunca İstanbul'un sokaklarında müzik yaparak geçimini sağladı

Айлин зарабатывала на жизнь, занимаясь музыкой на улицах Стамбула в течение многих лет

Emre, Ayşe ve Elif, Emre'nin yanında olmak için hemen harekete geçtiler

Эмре, Айше и Элиф немедленно приняли меры, чтобы быть рядом с Эмре

Dört yıl boyunca, sıkı çalışarak, dersleri geçtikçe büyük bir özgüven kazandım

В течение четырех лет, благодаря упорному труду, я обрела большую уверенность в себе, пройдя курсы

Hayatımın büyük bir bölümü işle geçiyor

Большую часть своей жизни я провожу на работе

Liseye geçtiğimde, daha ciddi olmam gerektiğini anladım

Когда я перешел в среднюю школу, я понял, что должен быть более серьезным

Kimlikleri, geçmişleri veya aileleri yoktur ve hiçbir yerde kaydı bulunmamaktadır

У них нет личности, биографии или семьи, и они нигде не зарегистрированы

Zorlu bir dönem geçirdi ve her gün evine ekmek götürmek için mücadele etmek zorunda kaldı

У него был трудный период, и ему приходилось каждый день бороться, чтобы заработать на жизнь

Aradan yıllar geçti ve çocuk artık bir yetişkin oldu

Прошли годы, и ребенок стал взрослым

Ortaokula geçtiğimde, daha fazla sorumluluk almaya başladım

Когда я перешла в среднюю школу, я стала брать на себя больше ответственности

İngiliz mucit ve havacılık pioneri olan Wright Kardeşler, 1903 yılında dünyanın ilk motorlu uçağını başarıyla uçurarak, tarihe geçtiler

Братья Райт, британские изобретатели и пионеры авиации, вошли в историю, совершив в 1903 году успешный полет на первом в мире самолете с мотором

Zaman hızla geçti ve misafirin ayrılma vakti geldi

Время прошло быстро, и гостю пора было уходить