Слово на турецком elektrik

elektrik[электрик]
электричество

Edison, ayrıca manyetik bir jeneratör ile üretilen elektriği depolayabilen ve daha sonra kullanılabilen ilk aküyü de icat etti

Эдисон также изобрел первый аккумулятор, который мог хранить электричество, вырабатываемое магнитным генератором, и использовать его позже

Bu, daha ucuz ve verimli bir elektrik enerjisi üretimine olanak tanıdı

Это позволило удешевить и повысить эффективность производства электрической энергии

Böylece, elektrik enerjisi, 20. yüzyılın başında pratik bir şekilde kullanılabilir hale geldi

Таким образом, электрическая энергия стала практически доступной в начале 20-го века

Ardından, 2002 yılında elektrikli arabalar yapmayı hedefleyen Tesla Motors'u kurdu

Затем, в 2002 году, он основал компанию Tesla Motors, целью которой было создание электромобилей

Tesla, elektrikli araçların popülerleşmesine önemli bir katkı sağladı ve özellikle Model S gibi araçlarıyla büyük bir başarı elde etti

Компания Tesla внесла значительный вклад в популяризацию электромобилей и достигла большого успеха, особенно с автомобилями, как Model S

Asansörler, elektrik tesisatı, HVAC sistemleri ve diğer alt yapılar da entegre edildi

Также были интегрированы лифты, электропроводка, системы ОВКВ и другие субструктуры