Слово на турецком en

en[эн]
самый

Düğün günüm hayatımdaki en özel gündü.

День моей свадьбы был самым особенным днём в моей жизни.

En temel şeyi gözler göremez

Самого главного глазами не увидишь

En sonunda dağın tepesine ulaşmayı başaran Peter meraklı gözlerle etrafa bakınmaya başlamış

Наконец добравшись до вершины горы, Питер начал с любопытством осматриваться вокруг

Türkiye'de son yılların en büyük yolsuzluk skandalı, ülkenin en büyük bankalarından birinin ortaya çıktı

Крупнейший коррупционный скандал последних лет в Турции разразился в одном из крупнейших банков страны

Sonunda hayalini gerçekleştirdi ve ülkenin en ünlü piyanistlerinden biri oldu

В конце концов он осуществил свою мечту и стал одним из самых известных пианистов в стране

Aylin'in hayatındaki en büyük değişiklik, işinde tanıştığı bir adamla olan ilişkisiydi

Самым большим изменением в жизни Айлин стали ее отношения с мужчиной, которого она встретила на работе

İşinde daha başarılı oldu, kendine daha çok zaman ayırdı ve en önemlisi, hayatının aşkını buldu

Он стал более успешным на работе, у него появилось больше времени для себя и, самое главное, он нашел любовь всей своей жизни

Bu şekilde Aylin, hayatının en mutlu dönemlerini yaşadı ve tüm hayatını olumlu bir yönde değiştirdi

Таким образом, Айлин пережила самые счастливые времена в своей жизни и изменила всю свою жизнь в положительную сторону

İki kardeşim vardı ve ben en küçüğüydüm

У меня было два брата, и я был самым младшим

Ali, kasabanın en zengin ailelerinden birine mensuptu ve her zaman lüks ve konforlu bir hayat yaşardı

Али принадлежал к одной из самых богатых семей в городе и всегда жил роскошно и комфортно