Слово на турецком durmak

durmak[дурмак]
останавливаться, стоять

Burada durabilir misiniz?

Вы можете здесь остановиться?

Adam, köpeğe yardım etmek için durdu ve yaralarını temizleyip bandajlarını yaptı

Мужчина остановился, чтобы помочь собаке, очистил и перевязал ее раны