Слово на турецком dönem

dönem[донем]
период, эпоха, семестр

Bu şekilde Aylin, hayatının en mutlu dönemlerini yaşadı ve tüm hayatını olumlu bir yönde değiştirdi

Таким образом, Айлин пережила самые счастливые времена в своей жизни и изменила всю свою жизнь в положительную сторону

Mehmet, heyecanla müzeyi gezdi ve bir Roma dönemi kılıcı gördü

Мехмет с удовольствием посетил музей и увидел римский меч

Elif, şehirde çalışan bir avukattı ve son dönemde oldukça meşguldü

Элиф была адвокатом, работающим в городе, и в последнее время была очень занята

Ama ailemiz için finansal olarak zorlu bir dönemdeydi ve üniversiteye gitmek zordu

Но это было трудное время в финансовом плане для нашей семьи, и было трудно учиться в университете

Zorlu bir dönem geçirdi ve her gün evine ekmek götürmek için mücadele etmek zorunda kaldı

У него был трудный период, и ему приходилось каждый день бороться, чтобы заработать на жизнь

Bu dönemde, tıp, kimya, astroloji ve matematik alanlarında birçok yeni keşif yapılmıştır

В этот период было сделано много новых открытий в области медицины, химии, астрологии и математики

Rönesans dönemi, bilimsel keşiflerin yeniden canlanmasına ve hızlanmasına yol açmıştır

Эпоха Возрождения привела к возрождению и ускорению научных открытий

19 yüzyıl, bilimsel keşiflerin hız kazandığı bir dönem olmuştur

19 век был периодом ускоренного развития научных открытий

Bu dönemde, bilim insanları daha da özelleşmiş ve işbirliği yaparak, çığır açan keşifler yapmışlardır

В этот период ученые стали более специализированными и сотрудничали для совершения революционных открытий

İnsanlar, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı keşifler yaparak bilime katkıda bulundular

Люди внесли свой вклад в развитие науки, сделав различные открытия в разные периоды истории

O dönemde daha fazla kimyager ve fizikçi oksijenin keşfine yönelik çalışmalar yapıyordu

В то время все больше химиков и физиков работали над открытием кислорода

Bu, o dönemde kabul edilen "jeosantrik" modelin tam tersiydi

Это было противоположно принятой в то время "геоцентрической" модели

Bu, o dönem için büyük bir keşifti ve birçok botanikçinin çalışmalarına ilham verdi

В то время это было крупным открытием, вдохновившим многих ботаников