dolu

dolu

полный, заполненный

Burada sayfalar dolusu kitap yazan yaşlı bir beyefendi yaşıyordu

На ней жил старик, который писал толстенные книги

Deneme kabini dolu

Эта примерочная занята

Mağarada korku dolu kovalamacalar devam etmiş

Пугающая погоня продолжалась в пещере

Benim hayatım, zorluklarla dolu olsa da, hiçbir zaman pes etmedim

Несмотря на то, что моя жизнь была полна трудностей, я никогда не сдавался

Yarışma günü geldi ve restoran dolup taşıyordu

Наступил день соревнований, и ресторан был переполнен