Слово на турецком doğru

doğru[доору]
верный, правильный, правда, по направлению к

O şirketle kontrat imzalayacağın doğru mu?

Это правда, что ты собираешься подписать договор с этой компанией?

Doğrusunu isterseniz, coğrafya bilgilerim çok işime yaradı

И география, по правде сказать, мне очень пригодилась.

Ona uçabildiğimi söylemekten de gurur duymuştum doğrusu

И я с гордостью объяснил ему, что умею летать

O anda parlak ışıklı başka bir ekspres tren ters yöne doğru hızla geçti

И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо

Ona doğru yürümeyi sürdürdüm, ama halen konuştuğu kişiyi ne görebiliyor, ne de duyabiliyordum

Я продолжал идти к нему, но по-прежнему не видел и не слышал человека, с которым он разговаривал

Doğru yolun sonuna kadar git

Поезжай прямо до конца

Ancak o zamanlar Bitcoin henüz çok az biliniyordu ve garson ödemenin doğru şekilde yapılıp yapılmadığını bilmiyordu

Однако в то время биткоин был еще мало известен, и официант не знал, правильно ли был произведен платеж

Çoban, kayıp koyunu aramak için tekrar dağlara doğru yola çıktı

Пастух снова отправился в горы на поиски заблудшей овцы

Çekirdek o kadar yoğun hale gelir ki, çevresindeki maddeyi kendine doğru çeker ve etrafındaki her şeyi yutar

Ядро становится настолько плотным, что притягивает к себе окружающую материю и поглощает все вокруг себя

Bu süreçte, bilim insanları doğru sonuçlara ulaşmak için verileri toplar, analiz eder ve yorumlar

В этом процессе ученые собирают, анализируют и интерпретируют данные, чтобы прийти к правильным выводам

Erken teşhis ve doğru tedavi ile kanser hastalarının yaşam kalitesi artırılabilir ve hayatta kalma şansları artırılabilir

Ранняя диагностика и правильное лечение могут улучшить качество жизни больных раком и повысить их шансы на выживание

18 yüzyılın sonlarına doğru, İskoç botanikçi James Edward Smith, ünlü bir botanik kitabı olan "The English Flora"yı yazdı

В конце 18 века шотландский ботаник Джеймс Эдвард Смит написал знаменитую ботаническую книгу "Английская флора".

Yazılım testleri yaparak, uygulamanın istenen özellikleri doğru bir şekilde gerçekleştirdiğinden emin oldular

Проводил тестирование программного обеспечения, чтобы убедиться, что приложение правильно выполняет требуемые функции

Chatbot, farklı senaryolarda test edilerek yanıtlarının doğruluğu ve tutarlılığı değerlendirildi

Чатбот был протестирован в различных сценариях, оценивалась точность и последовательность его ответов

Zirvelere doğru ilerlerken, etrafındaki doğal manzaraların muhteşemliği karşısında hayran kaldı

Пробираясь к вершинам, он восхищался великолепием окружающих его природных ландшафтов.

Gitarın tellerini nasıl çalacağını ve parmak pozisyonlarını doğru şekilde nasıl ayarlayacağını öğrenmek için sabırla çalıştı

Он терпеливо учился играть на струнах гитары и правильно настраивать положение пальцев