Слово на турецком destek

destek[дестек]
поддержка

Belediye, projenin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir proje olduğunu belirtti ve vatandaşların desteğini istedi

Муниципалитет заявил, что проект является устойчивым и долгосрочным, и попросил поддержки граждан

Kafasında birçok fikir vardı ancak hiçbir yatırımcı ona destek olmak istemedi

В его голове было много идей, но ни один инвестор не хотел его поддержать

Adam, Murat'a iş planı hazırlama, pazarlama stratejileri geliştirme ve finans yönetimi konusunda destek oldu

Адам помогал Мурату в подготовке бизнес-плана, разработке маркетинговых стратегий и управлении финансами

Yeni bir iş kurmak kolay değildi, ama ailemin bana verdiği destekle, başarılı oldum

Было нелегко начать новый бизнес, но при поддержке моей семьи мне это удалось

Onlar benim her zaman yanımda oldular ve bana destek verdiler

Они всегда были рядом и поддерживали меня

Tarım yaparlar, hayvan yetiştirirler ve birbirlerine destek olurlar

Они занимаются сельским хозяйством, разводят животных и поддерживают друг друга

Komşuları, ailenin yardımına koştu ve onlara destek oldu

Соседи пришли на помощь семье и поддержали ее

Ailem bana her zaman destek oldu ve müziği ciddiye almam konusunda cesaret verdi

Моя семья всегда поддерживала меня и поощряла серьезно заниматься музыкой

Gönüllü çalışmalara katılarak ve çeşitli projelerde yer alarak insanlara destek olmaya başladı

Он начал поддерживать людей, занимаясь волонтерской деятельностью и участвуя в различных проектах

Toplumun desteği ve çocukların mutluluğunu görmek Emre'ye büyük bir memnuniyet sağladı

Поддержка общины и счастье детей принесли Эмре огромное удовлетворение